Tuesday, 1 October 2013

Tientallen Somaliërs van de tentenkampacties Ter Apel nu ook op straat‏

- Persbericht –  1 oktober 2013 – Vluchtelingen op Straat ­-


Niet alleen vluchtelingen uit  Amsterdamse Vluchtflat op straat
In vier weken al dertig Somaliërs van tentenkampacties Ter Apel op straat

Sinds begin september zijn al veertig Somaliërs op straat gezet vanuit Asielzoekercentra (AZC’s) en de Vrijheidsbeperkende locatie (VBL) Ter Apel (terugkeercentrum). Dertig hiervan namen deel aan de tentenkampacties in Ter Apel en Den Bosch (2011/2012). Volgens een woordvoerder worden elke week uit elk opvangcentrum twee mensen op straat gezet. Dat kan straks oplopen tot 280 Somaliërs.

Niet meegeteld zijn de dertig Amsterdamse Somaliërs die gisteren de Vluchtflat verlieten en de mensen in opvangcentra die niet deelnamen aan acties. Daarnaast zouden 120 andere Somaliërs buiten de opvangcentra verblijven, logerend bij kennissen of op straat. Over andere nationaliteiten zijn geen gegevens bekend. In totaal zou het om 430 Somaliërs gaan (waarvan 310 actievoerders, inclusief Amsterdammers) die straks allemaal op straat staan.
Jaarlijks worden in totaal 5000 mensen op straat gezet, van diverse nationaliteiten, met de opdracht het land te verlaten. De meesten zijn onuitzetbaar en kunnen geen kant op.
De humanitaire nood onder dakloze vluchtelingen is al ernstig, vooral in de grote steden, maar wordt vermoedelijk door deze nieuwe ontwikkelingen rampzalig.

Sinds de tentenkampen verblijven de actievoerders in de VBL of in Asielzoekerscentra onder ‘vrijheidsbeperkend’ regime. Sommigen al meer dan twintig maanden. Ze zitten verspreid over het hele land, ondermeer in Ter Apel, Almere, Echt, Burgum, Drachten en Zweelo.

Nederland zegt een ‘deal’ te hebben gesloten met de Somalische autoriteiten dat twee mensen per maand kunnen worden uitgezet. Mahdi Geedi, die deelnam aan het tweede tentenkamp in Ter Apel (dec 2011), is op 16 september het land uitgezet. Sindsdien weigeren de Somalische autoriteiten mee te werken aan gedwongen terugkeer. Daarom zijn meerdere andere uitzettingen geannuleerd.

Meer informatie:
·         Yasin (net op straat gezet) 06 855 111 30, mede-oprichter zelforganisatie Vluchtelingen op Straat
·         Somaliers Amsterdam: Osman 06 85 47 37 06 of Mohamed Ali 06 84 10 23 27.
·         Over uitzettingen: Advocaat Leonie Sinoo, Utrecht, 06 196 00900.
·         Facebook Somalier Asielzoekers of Facebook Vluchtelingen op Straat
·         Via http://wijzijnhier.org kun je het Amsterdamse nieuws volgen.
·         Eerdere persberichten uitzettingen Somalië: http://stil2.wordpress.com

·         oud actienieuws tentenkampen Ter Apel e.a. 2011/2012: Vluchtelingenopstraat.blogspot.com
http://stil2.files.wordpress.com/2013/10/tentenkampersopstraat.pdf