Monday, 30 January 2012

Max Lerou & Pom Wolff Poezie.Beat the Borders 6

Refugees On the Street 2.Beat the Borders 5

Asielzoekers uit Syrië mogen langer in Nederland blijven

Minister Gerd Leers van Immigratie.© anp

Asielzoekers uit Syrië mogen langer in Nederland blijven. Dat heeft minister Gerd Leers voor Immigratie en Asiel vandaag aan de Tweede Kamer geschreven. Afgewezen asielzoekers uit Syrië hoeven voorlopig ook niet verplicht terug naar hun onveilige vaderland.
Leers heeft besloten het zogeheten besluitmoratorium met een half jaar te verlengen. Hij baseert zich daarbij op actuele informatie van Buitenlandse Zaken. Daaruit komt volgens de minister een zorgwekkend beeld naar voren van aanhoudende ongeregeldheden in meerdere Syrische steden verspreid over het hele land.

SOMALI ANTHEM AT BEAT THE BORDERS

Sunday, 22 January 2012

IND wijst vrijwel alle kinderen af die bij hun ouders in Nederland willen wonen

‎18jan2012
IND wijst vrijwel alle kinderen af die bij hun ouders in Nederland willen wonen

Kind in Somalië: moet van Bruin I koste wat kost buiten Nederland gehouden worden.
Volgens het Kinderrechtenverdrag horen kinderen bij hun ouders te zijn, tenzij dat niet in hun belang is. Maar de IND wijst de aanvragen van “vreemdelingenkinderen” om bij hun ouders in Nederland te mogen leven, vrijwel altijd af. Dat blijkt uit de cijfers die de kinderrechtenorganisatie Defence for Children van de overheid kreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

De kinderrechtenorganisatie ontvangt steeds meer signalen dat het gezinsherenigingsbeleid de laatste tijd nog meer is verslechterd. De cijfers geven een schokkend beeld. Voor de verblijfsaanvragen die in Nederland zijn ingediend loopt het afwijzingspercentage van 44 procent in 2008 tot maar liefst 97 procent in de eerste helft van 2011. Bij de aanvragen die op Nederlandse ambassades zijn ingediend is het afwijzingspercentage gestegen van 11 procent in 2008 tot 81 procent in de eerste helft van 2011. “Het komt regelmatig voor dat kinderen in hun eentje naar een Nederlandse ambassade komen voor een aanvraag en dan maandenlang in de buurt van de ambassade rondzwerven. Voor Somalische kinderen geldt dat ze daarvoor zelfs helemaal naar een buurland moeten”, aldus Defence fort Children. Het duurt minstens een half jaar voordat de kinderen een antwoord op hun aanvraag krijgen.

Zoals zo vaak, is de basis van deze zoveelste verscherping van het beleid ook nu weer gelegd door PvdA-bewindslieden. In 2009 uitte namelijk de toenmalige staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak het vermoeden dat met name Somalische vluchtelingen en hun nareizende gezinsleden zouden frauderen met de regels van gezinshereniging. Hoewel ze dat helemaal niet kon bewijzen, leidde die stigmatisering tot een nog hardere aanpak van gezinsherenigers. Overigens trad Albayrak daarmee in de voetsporen van Mark Rutte, die in 2003 als staatssecretaris van Sociale Zaken gemeenten aanzette tot racisme. Hij adviseerde hen namelijk om alle ongeveer 25 duizend Somaliërs op te sporen via de gemeentelijke basisadministratie en te controleren op fraude met bijstandsuitkeringen. Toen de rechter dat soort racistische onderzoeksmethoden verbood, verklaarde hij doodleuk dat dan maar de regels moesten worden veranderd. Met het kabinet Bruin I heeft Rutte die kans met beide handen aangegrepen en is racisme meer dan ooit doorgedrongen tot het centrum van de staatsmacht.

Het brandmerken van migranten en vluchtelingen is sinds de jaren 90 van de vorige eeuw gemeengoed van zowel liberalen en christen-democraten als sociaal-democraten. Minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel staat dus in een lange traditie van drastische beperking van gezinsmigratie en schending van het recht op een gezinsleven. Het tot zondebok maken van migranten en vluchtelingen wordt daarbij als instrument ingezet om gezinsmigratie zoveel mogelijk de kop in te kunnen drukken.

Harry Westerink

Beat the Borders.Refugees on the Street.

Tuesday, 17 January 2012

UNICEF en DCI: gezinsopvanglocaties ongeschikt voor kinderen (12-01-12)Katwijk_azc-thumb
De gezinsopvanglocaties van het COA in Katwijk en Gilze Rijen zijn ongeschikt voor kinderen. Dat is de conclusie van de kinderrechtenorganisaties UNICEF en Defence for Children International na een onderzoek ter plaatse. Een groot aantal rechten uit het Kinderrechtenverdrag staat onder druk omdat de opvang niet voldoet aan de normen uit het IVRK; de gesignaleerde knelpunten zijn zo ernstig dat onmiddellijk actie moet worden ondernomen, aldus de kinderrechtenorganisaties.

Enkele van de genoemde knelpunten zijn:
Door de opgelegde dagelijkse meldplicht, zeven dagen per week, midden op de dag, worden ouders feitelijk gevangen gehouden op het centrum. Bezoek aan bijv. familie elders in Nederland, een logeerpartijtje voor de kinderen maar ook kerkbezoek worden hierdoor onmogelijk gemaakt.

Nagenoeg alle gezinnen hadden voor hun overplaatsing naar de GOL een vorm van medische hulpverlening, therapie, opvoedingsondersteuning etc. Deze zijn volgens de kinderrechtenorganisaties abrupt stopgezet door de verhuizing, waardoor de psychische gesteldheid van ouders èn kinderen na aankomst in de GOL sterk verslechtert. Enige maanden geleden zegden huisartsen in Katwijk ook al eenzijdig het contract op met het COA, omdat ze het niet eens waren met de gang van zaken rondom de medische zorg; zo zouden de huisartsen aan volwassenen in het centrum alleen noodhulp mogen verlenen.

De leefgelduitkering die gezinnen ontvangen is dermate laag (ver onder het in Nederland geldende bestaansminimum), dat er onvoldoende geld is om naast gezond eten bijv. winterkleren of nieuwe schoenen te kopen. De meeste kinderen liepen in november nog in zomerkleren rond!

Ook stellen de kinderrechtenorganisaties dat de organisatie rondom onderwijs onder de maat is. Dat geldt voor het basisonderwijs op de locaties maar ook voor de toegankelijkheid van het voortgezet onderwijs in de regio, waar oudere kinderen gebruik van zouden moeten kunnen maken. De beschikbaarheid van speciale voorzieningen voor bijv. gehandicapte kinderen is een groot probleem. Kinderen die op het centrum in Katwijk basisonderwijs volgen vinden zelf dat er te veel gespeeld en te weinig geleerd wordt.

Gezinnen met meer kinderen worden soms gehuisvest in verschillende kamers, die slechts via een openbare gang of trappenhuis zijn te bereiken. Dat veroorzaakt gebrek aan voldoende nachtrust en privacy. Ouders slapen met kleine kinderen in dezelfde kamer; oudere kinderen die gescheiden van hun ouders moeten slapen zijn bang omdat ze ’s nachts de gang niet op durven. In één geval hebben het gezin, hun advocaat en andere hulpverleners deze situatie maandenlang tevergeefs bij het COA aan de orde gesteld; pas daags (!) voor een werkbezoek van de minister aan Katwijk werd dit huisvestingsprobleem verholpen.

Het sanctieregime wordt als disproportioneel beoordeeld. Op het overtreden van huisregels staan boetes, waarvan de hoogte in geen enkele verhouding staat tot het leefgeld dat de gezinnen krijgen.

Brandbrief VluchtelingenWerkNaast het rapport van UNICEF en DCI heeft ook VluchtelingenWerk een brandbrief aan de minister geschreven. In aanvulling op eerder genoemde knelpunten rondom medische zorg en onderwijs constateren zij ook dat veel gezinnen in de GOL’s afkomstig zijn uit probleemlanden zoals Somalië en China. Naar die landen is geen concreet uitzicht op terugkeer, waardoor deze gezinnen veel langer dan drie maanden moeten verblijven in de gezinslocaties, waarvan het sobere regime ongeschikt is voor langer verblijf.

Verder blijkt  volgens VluchtelingenWerk in de praktijk dat in de GOL’s niet alleen uitgeprocedeerde gezinnen maar ook gezinnen met lopende toelatingsprocedures verblijven (regulier / medisch of herhaald asiel). Zij krijgen dan vanwege het geldende sobere regime bijvoorbeeld geen vergoeding voor openbaar vervoer naar hun advocaat of rechtbankzitting, waardoor hun rechten worden geschonden.

Werkbezoek landelijke Raad van KerkenEen delegatie van de Raad van Kerken zal op woensdag 18 januari aanstaande het centrum bezoeken. Na afloop is er een persconferentie en een vesper. Deze laatste zal worden gehouden in de Open Hofkerk aan de Rijnstraat 18 in Katwijk van 18.45 tot 19.15 uur en is vrij toegankelijk.


Meer informatie:De berichtgeving op de site van DCI (d.d. 23 dec 2011)
De brief van VluchtelingenWerk aan de minister voor I&A (d.d. 20 dec 2011)

Zie ook: 02-12-11  Gemeente Alkmaar zet zich in voor Jossef

Sunday, 15 January 2012

Persbericht

Beat the Borders, Walk like a Somali!

Manifestatie voor de Vrijheid van Beweging

Vrijdag 20 januari van 16 tot laat in OT 301, Overtoom 301 1054HW Amsterdam

zie en hoor het op M2M Radio: http://m2m.streamtime.org/index.php/Nederlands/

Duizenden vluchtelimngen moeten op straat zien te overlezen doordat ze geen opvang meer vinden en onmogelijk ergens anders heen kunnen. Elk jaar verdwijnen 10.000 ongedocumenteeerden in Vreemdelingenetentie, aan de Europese grenzen sterven ze met tientallen tegelijk. Wie dat ziet schaamt zich, wie meekijkt doet wat.

Deze manifestatie is een antwoord, een van de vele, op de repressie van migranten, die juist nu zichtbaar wordt door de beweging van de Somalische dakloze vluchtelingen die begon in Utrecht als Vluchtelingen op Straat en die uitmondde in twee kampeeracties in Ter Apel.

Beat the borders heeft een aantal van de Somalische activisten uitgenodigd om naar de manifestatie te komen. Daar zal een ontmoeting plaatsvinden tussen hen en andere activisten (van o.a. Doorbraak, ASKV en anarchistische groepen) tegen de Europese/Nederlandse migratiepolitiek. De manifestatie is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te inspireren en de handen ineen te slaan. We noemen het een openbare samenzwering, waaraan ook dichters, kunstenaars, muzikanten en schrijvers meewerken.

Vrijheid van beweging

Welkom Somaliërs

Het vrije woord regeert

Programma in OT301 Overtoom 301, 1054HW Amsterdam

16 u: Dichters en Sprekers in De Peper

19 u: Gezamenlijke maaltijd met muziek en poezie.

21 u: Openbare Samenzwering, ook te volgen via webradio en 88.3 FM

22 u: Poetry Slam, Live Muziek en finale jam sessie

DJ's en VJ's, schilderijen en (onzichtbaar) theater

En andere verrassende wendingen.

achtergrond

Sinds de vorige lente zijn Somalische vluchtelingen die op straat moeten leven een oplossing aan het eisen voor hun probleem: ze krijgen geen asiel, geen opvang, geen geld of werk en ze kunnen niet terug naar hun eigen land. Ze demonstreerden eerst in Utrecht en daarna met 500 mensen in Den Haag. Eind november ging een hele groep naar Ter Apel om hun eisen aan de IND voor te leggen:

Geef ons onze basale mensenrechten, zodat we kunnen leven

 a.. Verwijder onze vingerafdrukken en andere gegevens uit jullie systeem, zodat we in een ander EU-land asiel kunnen vragen

 b.. Als dat niet kan, breng ons dan maar met geweld terug naar Somalië.

Liever geen leven in Somalië dan geen leven in Nederland? De hele groep van 20 werd opgepakt en overgebracht naar Rotterdam: opgesloten in vreemdelingenbewaring op Zestienhoven. Maar de rechter liet ze vrij, waarna ze in het AZC in Vught mochten bivakkeren.

Op Tweede Kerstdag sloeg een tweede groep Somaliërs hun tentjes op voor het Justitiëel Complex bij Ter Apel. Ook zei eisten onderdak en een eerlijke kans op verblijf voor alle Somaliërs die op straat staan. En ook hun actie slaagde: de hele groep van 56 zit nog tijdelijk onderdak in Ter Apel en de IND kijkt opnieuw naar hun verhaal.

Toch zou het naief zijn om te denken dat het probleem dichtbij een oplossing is. De Somaliers zijn dan ook vastbesloten door te gaan met actievoeren tot er voor alle geklinkerde Somaiers een eind komt aan het niet kunnen leven in Nederland. De Manifestatie Beat the Borders, Walk like a Somali!" zal daarom in het teken staan van hun strijd onze strijd. We nodigen uit en we roepen op om hun voorbeeld van zelforganisatie en onderlinge solidareit te volgen en te steunen. Want dit is de basis voor een menselijk bestaan, in Nederland, in Somalië en waar dan ook.

Friday, 13 January 2012

Utrechtse ouders in actie voor Afghaans gezinUTRECHT - Bezorgde ouders van kinderen op de Sint Dominicusschool in de Utrechtse wijk Oog in Al voeren vandaag actie voor het Afghaanse gezin Azimi. De familie woont al negen jaar in het asielzoekerscentrum in Utrecht en maar moet binnen een week verhuizen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Twee zoons van het gezin Azimi zitten op het Gregorius College in Utrecht. De 8-jarige Mansur, die ook nog een broertje van 1 jaar heeft, zit op de Dominicusschool.

Op 5 januari heeft de familie Azimi een beschikking ontvangen van de IND dat zij per 13 januari naar Ter Apel moeten om te wachten op het vrijkomen van ruimte voor gezinseenheden in het uitzetcentrum in Katwijk. Volgens de IND moet het gezin terug naar Afghanistan, om daar een uitspraak van de lokale Raad van State over hun vluchtelingenstatus af te wachten. 

KATWIJK
Defense for Children en Unicef stelden eerder, los van deze zaak, dat de locatie Katwijk ongeschikt is voor kinderen. Het regime is te streng en de medische voorzieningen zijn onvoldoende. Kinderen kunnen er bovendien niet naar school.

Kamerlid Spekman noemt het onvoorstelbaar dat minister Leers kinderen in dit soort opvangomstandigheden laat verblijven. "Kinderen moeten zich altijd veilig kunnen voelen en naar school kunnen. Dat zijn basisrechten. Kinderrechten. Die worden hier met voeten getreden", zo zegt hij op zijn weblog.

PESTERIJ
Het verhuizen naar Ter Apel en vervolgens naar Katwijk noemt Spekman "pure pesterij", omdat het gezin legaal in Nederland is en daarom helemaal niet uitgezet kan worden.

Vluchtelingenwerk Nederland is verontwaardigd over het schenden van afspraken van de IND over het tijdig aankondigen van dergelijke beslissingen. 

OUDERS EN SCHOLEN
De ouders van de St. Dominicusschool in Utrecht maken zich ernstig zorgen over de gang van zaken. Ze vinden het onmenselijk om een gezin op zo'n korte termijn te confronteren met een dubbele verhuizing en daarbij te dreigen met politie-ingrijpen. 

De ouders hebben dan ook besloten niet stil te blijven toekijken. Zij bieden maandag een petitie met handtekeningen van ouders aan zowel burgemeester Aleid Wolfsen als minister Leers aan, met daarin het verzoek om het gezin Azimi het besluit van de Hoge Raad te laten afwachten in haar huidige AZC. Ook de St. Dominicusschool en het Gregorius College bieden een brief aan met dit verzoek. 

leden Spekman en Samsom (PvdA) Schriftelijke vragen de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel


                                                                             Hans Spekman

Schriftelijke vragen van de leden Spekman en Samsom (PvdA) aan de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over de overplaatsing van een Afghaans asielzoekersgezin uit Utrecht naar Ter Apel

1) Heeft u kennisgenomen van het bericht “Utrechtse ouders in actie voor Afghaans gezin?”[1]

2) Klopt het dat deze familie wordt overgeplaatst naar de vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel, in afwachting van de overplaatsing naar de gezinslocatie in Katwijk? Wat is hiervoor de reden? Waarom wordt de uitspraak in hoger beroep van hun toelatingsaanvraag niet afgewacht? Klopt het dat de rechter een voorlopige voorziening heeft toegewezen waardoor deze mensen niet uitzetbaar zijn?

3) Is bij de beslissing om over te plaatsen rekening gehouden met het belang van de continuïteit van onderwijs voor de kinderen, en met de ernstige psychische problemen van de moeder? Op welke wijze zijn voortzetting van onderwijs en een adequate medische behandeling gegarandeerd?

4) Hoe verhoudt deze overplaatsing zich met uw beleid om gezinnen slechts over te plaatsen naar de gezinslocatie indien onderwijs en medische behandeling gegarandeerd zijn?[2] Welke concrete inspanningen heeft u ten aanzien van dit gezin gedaan om dat te bewerkstelligen?

5) Deelt u de mening dat het tijdelijk verplaatsen van dit gezin naar Ter Apel, terwijl het al bijna 10 jaar in het AZC Utrecht verblijft, onnodige schade toebrengt aan de moeder en de vier in Nederland gewortelde kinderen? Klopt het dat de behandelaars van de moeder hebben geconcludeerd dat een overplaatsing van haar kan leiden tot een ernstige terugval in psychische gezondheid?

6) Waarin zit de noodzakelijkheid om deze mensen nu over te plaatsen? Waarom kan niet vanuit de vertrouwde omgeving gewerkt worden aan mogelijke terugkeer naar Afghanistan? Waarom kan niet een nieuw advies van het BMA over de gezondheid van de moeder worden afgewacht voordat deze maatregel wordt genomen?

Bezorgde ouders van kinderen op de Sint Dominicusschool in de Utrechtse wijk Oog in Al voeren vandaag actie voor het Afghaanse gezin Azimi. De familie woont al negen jaar in het asielzoekerscentrum in Utrecht en maar moet binnen een week verhuizen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Sunday, 1 January 2012

Nieuwe asielprocedure Somaliërs


Nieuwe asielprocedure Somaliërs

VLAGTWEDDE, VR 30 DEC 11 - De 56 Somaliërs die uit protest tegen hun dakloosheid een tentenkamp bij asielzoekerscentrum Ter Apel hadden ingericht, zijn vertrokken. Ze hebben een deal gesloten met de IND en opvang gekregen in het AZC.
De Somaliërs nemen alsnog het aanbod van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan om een nieuw asielverzoek in te dienen. Eerder wezen ze het aanbod van de hand. De burgemeester van Vlagtwedde zei donderdag nog het kamp niet te laten ontruimen. Wel meldde zij zich zorgen te maken over de veiligheid van de Somaliërs en hoopte ze dat de demonstranten uit zichzelf zouden vertrekken.
De organisatie Vluchtelingen op Straat is content met de deal. “We zijn blij dat deze mensen niet langer in de kou hoeven te bivakkeren en in aanmerking komen voor een nieuwe meer serieuze asielaanvraag die zal worden begeleid door advocaten en vertegenwoordigers van vluchtelingen-zelfhulporganisaties. Dit biedt deze mensen een nieuwe kans.”
Dat de 56 Somaliërs het aanbod van de IND hebben geaccepteerd, werd mede ingegeven door de situatie in het tentenkamp. Sommigen waren ziek geworden door de kou. Tegelijkertijd maakt Vluchtelingen op Straat zich zorgen over het lot van alle overige illegale Somaliërs in Nederland. “Zij maken geen onderdeel uit van de IND-deal, terwijl ook zij in aanmerking willen komen voor een meer serieuze asielprocedure en onderdak in een AZC.”
De zelfhulporganisatie is het niet eens met de IND die zegt dat de actie niet noodzakelijk was. “Wij hebben de problematiek van de dakloze Somaliërs volop belicht gekregen in de media, tot in het buitenland toe. Tevens dient minister Leers zich nu beter aan zijn belofte te houden betreffende de IND-deal. Mocht de toezegging alsnog verbroken worden, dan hebben we altijd nog voldoende tenten en dekens tot onze beschikking.”
De Somaliërs begonnen hun tentenkamp op Tweede Kerstdag. Ze niet alleen dak- maar ook documentloos. De problemen van dakloze vluchtelingen in dit land zijn de afgelopen maanden verergerd nu ze niet meer in de nachtopvang voor daklozen in Utrecht terecht kunnen, behalve als ze 'kwetsbaar' zijn (zieke mensen en vrouwen). In andere steden worden ze al helemaal geweigerd, aldus Vluchtelingen op Straat.

Weerstand tegen Leers groeit

Een groep uitgeprocedeerde Somaliers bivakkeren uit protest in een tentenkamp bij het Aanmeldcentrum Ter Apel. © anp

Minister Leers (immigratie en asiel) heeft bij het werken aan een streng maar rechtvaardig asielbeleid niet alleen te maken met kritiek van de Haagse oppositie, maar ook gemeenten en gerenommeerde instanties uiten steeds vaker hun zorgen.
Amnesty International ruziet met Leers over de vreemdelingendetentie ('Nederland sluit vreemdelingen vaker en langer op dan humaan is en schendt daarmee internationale mensenrechten'), de onafhankelijke en onpartijdige Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer verwijt hem te weinig gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid, waarmee Leers in schrijnende gevallen een uitzondering kan maken.

Ondanks het verzoek van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties UNHCR, de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Irak op te schorten omdat het er te gevaarlijk is, gingen de vertrekvluchten naar Bagdad toch door.

Verbijsterend
De Raad van Kerken noemde het asielbeleid 'verbijsterend' en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) snapt niet waarom de minister de stekker uit 'Perspectief' trekt, een in haar ogen succesvol project met jonge uitgeprocedeerde asielzoekers. 'Het project wekt valse verwachtingen', zei de minister.
Onlangs verweet een groep artsen, psychologen en psychiaters de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te veel asielverzoeken van gemartelde vluchtelingen af te wijzen. Amnesty sloot zich bij die kritiek aan.

Het ministerie stelde in een reactie dat je aan littekens niet kunt zien of iemand gemarteld is. Personen die marteling te vrezen hebben komen in aanmerking voor asiel.

Vreemdelingendetentie
De grote steden klagen over een nieuwe groep daklozen, van uitgeprocedeerde op straat gezette asielzoekers. Het zijn Somaliërs en die kunnen niet worden uitgezet. Daar moet een oplossing voor worden bedacht, stellen de wethouders. De IND betwijfelt dat allemaal. Onlangs werd een groep opgepakt en in vreemdelingendetentie gezet.

Gemartelde asielzoekers zijn niet altijd gemarteld, Somaliërs misschien geen Somaliërs. En Tibetanen soms geen Tibetanen. In een van zijn laatste brieven voor het kerstreces schreef Leers, na klachten van Tibetaanse vluchtelingen die geen verblijfsvergunning kregen, dat hun asielrelaas soms niet geloofwaardig is: 'Zo zijn er zaken waarin getwijfeld wordt of de betrokkene wel echt uit China komt.' Dat is en blijft de lastigste klus voor de IND: leugens en waarheid onderscheiden.

Inhumaan
Kinderombudsman Marc Dullaert noemde de mogelijke uitzetting van de Limburgse Angolees Mauro inhumaan en stelde dat Leers met het uitzetten van hier opgegroeide (en gewortelde) kinderen het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) van de VN schendt.

Vorige week verwezen Unicef, Defence for Children en VluchtelingenWerk naar hetzelfde IVRK toen zij een zwartboek publiceerden en een brandbrief stuurden over de situatie in de opvang van uitgeprocedeerde gezinnen, in Katwijk en Gilze Rijen. De gezinslocaties zijn ongeschikt voor kinderen en er vinden schendingen van kinderrechten plaats, waarschuwden de kinderrechtenorganisaties.

Het regime in deze opvang botst met onze ideeën over de menselijke waardigheid, meldde VluchtelingenWerk. De voorzieningen voor ex-asielzoekers op gezinslocaties zijn adequaat, stelde Leers daarentegen. Hij kondigde wat aanpassingen aan, maar fundamenteel verandert er niets.

Kindvriendelijk
De gezinslocaties hoeven ook niet 'kindvriendelijk' te zijn, gaf de minister eerder aan: 'Het moet sober, om hen ervan te overtuigen dat ze hier geen toekomst hebben.' In de discussie over geschonden kinderrechten stelt Leers: 'Er is het belang van het kind, maar ook dat van een zorgvuldig asielbeleid waarin mensen die geen asiel krijgen terug moeten.'

Het belang van een daadkrachtig asielbeleid dus. De procedures moeten korter, er moet sneller duidelijkheid komen, het vertrek beter geregeld. De vastberadenheid van Leers bij het verwezenlijken van dat asielbeleid, vastgelegd in regeer- en gedoogakkoord, de stevige maatregelen die mensen in de knel treffen, stuiten op steeds meer weerstand. Steeds vaker wordt er gemopperd, door alom gerespecteerde (nationale en internationale) instanties toch, dat dit kabinet zich alleen druk maakt over mensenrechtenschendingen in Afrika, het Midden-Oosten of Azië.