Friday, 13 January 2012

leden Spekman en Samsom (PvdA) Schriftelijke vragen de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel


                                                                             Hans Spekman

Schriftelijke vragen van de leden Spekman en Samsom (PvdA) aan de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over de overplaatsing van een Afghaans asielzoekersgezin uit Utrecht naar Ter Apel

1) Heeft u kennisgenomen van het bericht “Utrechtse ouders in actie voor Afghaans gezin?”[1]

2) Klopt het dat deze familie wordt overgeplaatst naar de vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel, in afwachting van de overplaatsing naar de gezinslocatie in Katwijk? Wat is hiervoor de reden? Waarom wordt de uitspraak in hoger beroep van hun toelatingsaanvraag niet afgewacht? Klopt het dat de rechter een voorlopige voorziening heeft toegewezen waardoor deze mensen niet uitzetbaar zijn?

3) Is bij de beslissing om over te plaatsen rekening gehouden met het belang van de continuïteit van onderwijs voor de kinderen, en met de ernstige psychische problemen van de moeder? Op welke wijze zijn voortzetting van onderwijs en een adequate medische behandeling gegarandeerd?

4) Hoe verhoudt deze overplaatsing zich met uw beleid om gezinnen slechts over te plaatsen naar de gezinslocatie indien onderwijs en medische behandeling gegarandeerd zijn?[2] Welke concrete inspanningen heeft u ten aanzien van dit gezin gedaan om dat te bewerkstelligen?

5) Deelt u de mening dat het tijdelijk verplaatsen van dit gezin naar Ter Apel, terwijl het al bijna 10 jaar in het AZC Utrecht verblijft, onnodige schade toebrengt aan de moeder en de vier in Nederland gewortelde kinderen? Klopt het dat de behandelaars van de moeder hebben geconcludeerd dat een overplaatsing van haar kan leiden tot een ernstige terugval in psychische gezondheid?

6) Waarin zit de noodzakelijkheid om deze mensen nu over te plaatsen? Waarom kan niet vanuit de vertrouwde omgeving gewerkt worden aan mogelijke terugkeer naar Afghanistan? Waarom kan niet een nieuw advies van het BMA over de gezondheid van de moeder worden afgewacht voordat deze maatregel wordt genomen?

Bezorgde ouders van kinderen op de Sint Dominicusschool in de Utrechtse wijk Oog in Al voeren vandaag actie voor het Afghaanse gezin Azimi. De familie woont al negen jaar in het asielzoekerscentrum in Utrecht en maar moet binnen een week verhuizen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).