Wednesday, 28 September 2011

Demonstrat​ie vluchtelin​gen in Den Haag 27 SEPTEMBER

Toespraak bij demonstratie vluchtelingen in Den Haag

Circa vijfhonderd illegale vluchtelingen hebben gisteren op het Spuiplein in Den Haag aandacht gevraagd voor hun uitzichtloze situatie. Ze kunnen meestal niet terug naar hun eigen land omdat het er te gevaarlijk is of omdat ze niet de juiste papieren hebben, waardoor men op straat dreigt te komen. GroenLinks Utrecht fractievoorzitter Marry Mos sprak op uitnodiging de demonstraten in het Engels toe. Klik op lees meer voor de toespraak.
Onderaan kunt u de tekst in het Nederlands lezen.

Engels:  Speech at refugee demonstration in The Hague-Moss Marry
Dear Ladies and Gentlemen,
My name is Marry Mos, chairman of the municipal party GreenLeft in Utrecht.
In the beginning of July you held a demonstration in front of our city hall.
Today you are here
Asking us for our attention regarding your situation
I think it's incredibly courageous of you to be here today
And it is past all belief to:
Not have a roof over your heads
To have been living here in uncertainty for years, not knowing if you're allowed to stay
With nowhere else to go
Not able to build any kind of future
And always having to live in fear, simply because you not allowed to be here
Many of you are imprisoned
Imprisoned in illegality
I think it's an outrage the way Holland is currently shaping human rights
and is failing to live up to universally held beliefs.
Every human being has the right to a human existence.
And it's not just me saying that
It’s also written and concluded in widely held international human rights treaties
Being the fourth largest city in the country,
we see and feel the changes the current government has made and still is making
In a short period of time
more then 200 refugees are now living in the streets of Utrecht,
next to the 100 we're already sheltering, and the 300 we help with legal support.
According to the Minister for Immigration and Asylum Affairs Gerd Leers they have their own responsibility to return to their home country
But if you're from a country like Somalia, like many of you here are today, you simply can't go back
You won't get the documents you need to return
If you're born in the South of Sudan -like a man I spoke last week- you can't go back
Even though you would very much want to
Simply because there's no embassy out there which will help you with your travelling documents
Ladies and Gentlemen,
it is easy for the Minister for Immigration and Asylum Affairs to state that your situation is your own responsibility.
I think it’s time he realises his OWN responsibility
And abides by the international treaties concerning Human Rigths.
This Minister kicks, without any concern, people to the curb, as a result of which city's like Utrecht are being overflowed with refugees, who simply can't go elsewhere.
Utrecht gives shelter to 100 refugees, and legal support to 300
In six months time another 200 knocked on our gates
And if Minister Leers's asylum-machine keeps on working like it does, a lot more will follow
Where will all these people go?
People who can't return to there native soil, because their government won't cooperate or doesn't exist at all.
Or because they are very aware that their lives are endangered if they DO return.
These people won't dissolve or disappear into thin air.
They exits!
You exist!
You are right in front of us right now!
The hundred people who found refuge in Utrecht are given a roof and a small amount of pocket money.
Another 300 people get legal support.
Together we're working either on legal support to eventually get a residence permit
Or a safe return to the home country in question.
That’s the key to a worthy existence.
Our policy is a success!
More then 50 percent eventually returns and about 30 to 40 percent do get their residence permit
This shows that it is possible to build a future
Here and elsewhere in the world
If you take your time, be precise and realistic in your expectations!
This government doesn't offer people this change
It just kicks people to the curb, heartless and without any regard
That's why I ask Minster Leers
'Don't toss people onto our city-doorsteps.
Give them shelter until they return
Give them time and legal support
And cooperate with other cities and municipalities to guide this process'
And to our Dutch representatives in Europe I ask
Hold us, as a country, responsible for our inhuman policies.
And our disregard for European rules regarding returning policy
Together we're responsible for the increasingly growing group of refugees in our own country
Together we can stop this!
If we would unite in our resistance against these inhuman policies!
Thank you!

Nederlands: Toespraak bij demonstratie vluchtelingen in Den Haag- Marry Mos
Geachte aanwezigen,
Ik ben Marry Mos, fractievoorzitter van GroenLinks in Utrecht.Begin juli demonstreerde u in Utrecht voor ons stadhuis.Vandaag staan jullie hier.Om aandacht te vragen voor uw situatie.
Ik vind het heel moedig dat u hier staat.Het is ongelooflijk om:geen dak boven je hoofd te hebbenen al jaren te verkeren in onzekerheid of je wel of niet in Nederland mag blijvenTerwijl je nergens anders heen kunt.Geen toekomst kunnen opbouwenEn altijd in angst moeten leven omdat je nergens mag zijn.Velen van u zitten gevangen.Gevangen in de illegaliteit.
Ik vind het schandalig dat dit de manier is waarop Nederland vormgeeft aan mensenrechten.Ieder mens heeft recht op een humaan bestaan.
Dat vind ik niet alleen.Dat staat ook zo in de internationale verdragen voor de rechten van de mens.
Als grote stad, zien wij de veranderingen van dit kabinet.Er zijn in korte tijd al ruim 200 vluchtelingen in Utrecht die op straat leven, naast de 300 mensen die wij zelf opvangen.Volgens Minister Leers moeten zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen om terug te gaan naar het land van herkomst.Maar als je uit Somalië komt, zoals velen van u, dan kun je niet terug naar je eigen land.Dan krijg je geen reispapieren.Als je uit Zuid-Soedan komt - zoals een man die ik vorige week sprak – dan kun je niet terug naar je eigen land.Ook al wil je dat heel graag.Want er is geen ambassade die je helpt bij je reispapieren.
Beste mensen, deze Minister zegt wel dat het ieder zijn eigen verantwoordelijkheid is.Het wordt tijd dat hij ZIJN verantwoordelijkheid neemt als Minister.
En zich houdt aan de internationale verdragen voor de rechten van de mens.
Deze Minister knikkert met het grootste gemak mensen op straat, waardoor steden als Utrecht overspoeld dreigen te worden met vluchtelingen die nergens meer heen kunnen.Als stad vangen wij 300 vluchtelingen op.In een half jaar tijd klopten nog eens 200 mensen aan.En als Leers zijn machine door blijft werken dan volgen er nog velen.Waar moeten al deze mensen heen?
Mensen die niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst, ofwel omdat de overheid niet meewerkt of niet bestaat. Dan wel omdat ze heel goed weten dat ze hun leven niet zeker zijn. Deze mensen lossen niet op in het niets. Zij bestaan. U staat hier voor onze neus.De driehonderd mensen die wij in Utrecht opvangen geven wij een dak, en een klein beetje leefgeld.
En we werken met elkaar aan een terugkeer naar het land van herkomst of aan juridische bijstand om toch een verblijfvergunning te krijgen.Goede juridische begeleiding is de sleutel naar een volwaardig bestaan.
Ons beleid is succesvol.Ruim 50% keert uiteindelijk terug naar huis, in plaats van met Onbekende Bestemming. 30-40% krijgt uiteindelijk toch een verblijfsvergunning.Dit laat zien dat het mogelijk is om een toekomst op te bouwen.Hier en elders in de wereld.Als je er de tijd voor neemt, het zorgvuldig doet en realistisch bent!.
Dit kabinet geeft mensen deze kans niet, en knikkert hen rücksichtslos op straat.Alsof mensen dan niet meer bestaan.Dat is pas je ogen sluiten voor de werkelijkheid.
Daarom vraag ik Minister Leers‘Gooi mensen niet op de stoep van de gemeenteVang ze op totdat ze terugkeren.Werk met gemeenten samen om dit goed te regelen.’
En aan de Nederlandse vertegenwoordigers in Europa vraag ikSpreek Nederland aan op zijn inhumane beleid.En op het niet houden aan Europese regels inzake terugkeer.
Met elkaar zijn we ervoor verantwoordelijk dat er steeds meer mensen op de vlucht zijn in ons eigen land.Samen kunnen we dit een halt toeroepen.Als we ons met zijn allen verzetten tegen dit inhumane beleid.
Dank u wel!

Tuesday, 27 September 2011

DEMONSTRATIE TODAY 27 SEPTERMBER - SPUISQUARE

Today is a demonstration in the hague 13:00 on spuisquare please come and join with us

Voor meer informatie:

Vluchtelingen op straat: vluchtelingenopstraat[at]gmail.com


STIL, 030 2713463


PRIME,  070 3050415
0655362313 - 064248968

Saturday, 24 September 2011

PERSBERICHT

DEMONSTRATIE OP 27 SEPTEMBER TUSSEN 13.00 TOT 17.00 UUR OP HET SPUIPLEIN IN DEN HAAG

 VLUCHTELINGEN PROTESTEREN TEGEN HUN VERSLECHTERENDE SITUATIE IN NEDERLAND

 Wij, vluchtelingen in Nederland op straat , protesteren op 27 september 2011  tussen 13.00  tot 17.00 uur op het Spuiplein in Den Haag. We worden hierbij bijgestaan door de vluchtelingenorganisaties STIL en PRIME. Er wordt gesproken door Sharon Gesthuizen (Tweede Kamer lid SP), Tofik Dibi (Tweede Kamerlid Groen Links), Helen Hintjes (International Social Studies (ISS)), Gerda Later (advocaat), Marry Mos (voorzitter Groen Links Utrecht), Jan de Kruif (voorzitter OMDUW, groep van 21 kerken in Utrecht die vluchtelingen en daklozen ondersteunen),Stella Ismail (Vluchtelingenorganisaties Nederland), Ahmed Pouri (PRIME) en vele anderen. Zes vluchtelingen zullen hun verhaal vertellen om te laten zien om wat voor mensen het gaat en hoe hun leven wordt vernietigd.

 Wij komen samen om ons recht op basale mensenrechten te verdedigen. De belangrijkste reden voor ons protest is dat wij, vluchtelingen op straat, niets in Nederland mogen. We mogen niet werken, we mogen niet huren en wonen, we hebben zelfs geen recht op daklozenopvang of ziektekostenverzekering. We hebben hierdoor te maken met de grootste problemen die een mens maar kan hebben. Wat hebben we gedaan om een dergelijk lot te verdienen?We hadden gegronde redenen om onze landen te ontvluchten, maar er is hier niet goed naar onze problemen gekeken. We hebben geen zorgvuldige procedure gehad. Er is alleen maar gekeken hoe onze verzoeken konden worden afgewezen.  Wij menen dat ieder mens gerechtigd is tot de basale mensenrechten. Wij strijden voor erkenning en voor een rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid.

 We kunnen ook niet uit Nederland weg. Onze vingerafdrukken liggen hier. Andere landen waar we heen gaan zullen ons terugsturen naar de straat in Nederland.We protesteren tegen de criminalisering en uitsluiting van onschuldige, ongedocumenteerde migranten en vluchtelingen. Wij horen niet in gevangenissen thuis. Ons grootste delict is dat we in een verkeerd land zijn geboren! Wij zijn geen criminelen en wij hebben recht op een plek in deze maatschappij. Wij hebben het recht onze talenten tot bloei te laten komen voor een gezonde maatschappij. Wij zijn vrij en gelijk geboren en wij verlangen om met waardigheid te worden behandeld. Wij hebben het recht behandeld te worden als mensen. Het is onbegrijpelijk dat we in een land dat zich een rechtstaat noemt in de 21e eeuw moeten vragen om als mensen behandeld te worden. Het is onbegrijpelijk dat onze problemen stelselmatig door deze regering worden gebagatelliseerd en ontkend. Het is dus nog steeds belangrijk om te demonstreren voor mensenrechten in Nederland.Komt u allen! Wij vragen om uw solidariteit!

 Voor meer informatie:

Vluchtelingen op straat: vluchtelingenopstraat[at]gmail.com

STIL, 030 2713463

PRIME,  070 3050415
0655362313 - 064248968

PRESS RELEASE

DEMONSTRATION ON THE 27TH OF SEPTEMBER AT 13:00 ON SPUI SQUARE IN THE HAGUE

 REFUGEES PROTEST AGAINST THEIR WORSENING SITUATION IN THE NETHERLANDS

 We, the refugees in the streets in the Netherlands, protest the 27th of September 2011 from 1pm till 5pm on the Spui Square in The Hague. We are supported by STIL (a Utrecht-based solidarity organisation for refugees and migrants without a residence permit) and PRIME (a The Hague-based organisation for asylum seekers, refugees and undocumented migrants). There will be a number of speeches at the protest provided by Tofik Dibi, (member of parliament for Groen Links), Marry Mos, (chairwoman of Groen Links Utrecht), Jan de Kruif, (chairman of OMDUW, a group of 21 churches in Utrecht who support refugees and homeless people), Stella Ismail (Vluchtelingen Organisaties Nederland), Sharon Gesthuizen (member of the parliament for SP), Gerda Later (lawyer), Helen Hintjes (International Socia Studies ISS), Ahmed Pouri (PRIME)  and many others. During the protest, refugees from several countries will also voice their demands.

We – the undocumented refugees – have joined forces to defend our basic human rights. The main reason for this protest is that our basic needs such as the right to work, shelter, food and healthcare are not met and as a result we face some of the greatest problems any human can face. What have we done to deserve this?

We came to the Netherlands for sound reasons but we did not get a fair asylum procedure. Instead, the only aim was to reject our asylum claims. We feel that everyone is entitled to their basic human rights. We are fighting for the acknowledgement of our basic human rights and for a humane immigration policy. We know that we cannot leave the Netherlands, our future lies here. Other countries where we would go would send us back to the street of the Netherlands.

We are protesting against the criminalisation and exclusion of innocent undocumented migrants and refugees. We do not belong in the prison. Our only crime was that we were born in the wrong country! We are not criminals and deserve to be a part of society. We have the right to use our talents to create a healthy society. We were born free and equal, and we demand to be treated with dignity. It is incomprehensible that in a country that calls itself a justice state of the 21st century people have to demand for their basic human rights to be acknowledged. It is incomprehensible that our problems are systematically downplayed and denied by the government. For these reasons, it is still important to demonstrate for human rights in the Netherlands. Join us in our demonstration! We ask for your solidarity!

For further information, please contact The ‘Vluchtelingen op Straat’ working party:
vluchtelingenopstraat[at]gmail.com

STIL: +31 (0)30 271 3463

PRIME: +31 (0)70 380 3058
 0655362313    -    064248968

Wednesday, 21 September 2011

FACEBOOK PAGE

Dear all
We have created a Facebook page. The name of the page is Vluchtelingen Opstraat.
Please join our facebook page so we can communicate with each other easier!

Monday, 19 September 2011

27 September Demonstratie Tegen Dakloos Maken Van Vluchtelingen

 Spandoek op eerder protest.

Uit protest tegen het dakloos maken van vluchtelingen zonder papieren organiseert de zelforganisatie “Vluchtelingen op straat” op 27 september een demonstratie in Den Haag, in samenwerking met de steungroepen STIL en PRIME. “Wij willen de aandacht vestigen op het feit dat het beleid van de regering mensen dwingt tot een uitzichtloos leven op straat, zonder onderdak, hulp, eten, etc. Wij kunnen zelfs niet in de daklozenopvang terecht”, stellen de vluchtelingen in hun actie-oproep. Doorbraak roept iedereen op om aan de demonstratie deel te nemen.
Demonstratie
Dinsdag 27 september, 13:00 uur
Spuiplein, Den Haag
Onder druk van het kabinet Bruin I sluiten meer en meer gemeenten mensen zonder verblijfsrecht uit van de lokale daklozenopvang. Ook daklozen met verblijfsrecht of de Nederlandse nationaliteit worden keihard aangepakt door de overheid. In Rotterdam moeten ze zelfs bingoën voor een slaapplek. Als het voor “legalen” al zo moeilijk is om een slaapplek te krijgen, dan is het duidelijk dat mensen zonder papieren nog minder kans maken bij daklozenopvanginstellingen. Veel vluchtelingen zien zich dan ook gedwongen om op straat te leven en in de open lucht te overnachten, bijvoorbeeld in een park of in een portiek.
Om een vuist te maken tegen het keiharde uitsluitingsbeleid is de afgelopen zomer de groep “Vluchtelingen op straat” opgericht. “Wij kwamen als vluchtelingen naar Nederland. We zijn hier op straat gezet door de overheid, terwijl we niet mogen werken. We kunnen ook niet terugkeren, omdat ons land onveilig is en/of omdat we geen reisdocumenten kunnen krijgen. Sinds half juni kunnen we niet meer in de daklozenopvang terecht”, aldus de verklaring van de vluchtelingen. De zelforganisatie demonstreerde op 5 juli voor het eerst, in Utrecht. “De afgelopen 6 maanden hebben in Utrecht alleen al meer dan 150 mensen een beroep gedaan op STIL, omdat ze uit asielzoekerscentra, vreemdelingenbewaringcentra en vrijheidsbeperkende locaties zijn gegooid”, stelden ze in de oproep voor die demonstratie. Een deel van de vluchtelingen uit de zelforganisatie komt uit Somalië, een land in totale chaos en vol geweld en honger. Het is een grof schandaal dat Bruin I desondanks Somalische vluchtelingen blijft deporteren, en – als dat niet lukt – op straat blijft gooien.
“Vluchtelingen op straat” heeft hard geld nodig. Donaties zijn welkom op rekeningnummer 5756118 t.n.v. Stichting Lauw-Recht te Utrecht o.v.v. “actie 27/9”.

Vluchtelingen protesteren tegen leven op straat

Afgelopen dinsdag 5 juli protesteerden vluchtelingen uit onder ander Somalië, Burundi en Eritrea tegen hun noodgedwongen leven op straat. Door de verscherping van het huidige kabinetsbeleid zijn de vluchtelingen niet meer welkom in asielzoekerscentra. Ook werken of studeren is niet toegestaan, waardoor ze ook niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en op daklozenopvang zijn aangewezen.
MensenrechtenHelaas zijn ze ook daar steeds minder welkom, omdat de instellingen voorrang geven aan daklozen uit de eigen stad. Het is daardoor een behoorlijk uitzichtloze situatie geworden waartegen de vluchtelingen dinsdag op het plein voor het stadhuis in Utrecht protesteerden. "Wij staan voor de grootste problemen die een mens kan hebben aangezien iedereen eten en een dak boven hun hoofd nodig heeft. Wij zijn mensen en mensenrechten horen voor iedereen te gelden!", aldus een vrouw uit Somalië.

Terugkeer te gevaarlijk
De meeste vluchtelingen woonden tot voorkort in asielzoekerscentra. Veel van hen komen uit Somalië. Het is beleid dat de regering geen mensen uit zet naar Zuid- en Centraal Somalië en Mogadishu. De regering is echter van mening dat mensen wel naar andere Somalische gebieden uitgezet kunnen worden. Dat terwijl uitzettingen via het vliegveld in het onveilige Mogadishu moeten. Desondanks heeft de minster de asielverzoeken afgekeurd. Terugkeer is gewoonweg te gevaarlijk, zegt een van de benadeelden. "Wij zijn met goede redenen naar Nederland gekomen en weten dat we niet terug kunnen vanwege de situatie in ons thuisland. Er zijn hier ook veel mensen uit andere landen zoals Eritrea, Guinee, Burundi, Palestina, Iran en Sudan. Wij lopen allemaal tegen dezelfde problemen aan en daarom zijn wij vandaag hier."
Fractievoorzitter Marry Mos en burgemeester Aleid Wolfsen
Oplossing
Burgemeester Aleid Wolfsen sprak de aanwezigen toe en meldde dat hij hun probleem zeer serieus neemt en het gaat aankaarten bij Minister Leers. Ook zal hij het in G4 verband bespreken om te kijken of er een snelle oplossing voor de dakloze vluchtelingen gevonden kan worden. De Utrechtse wethouder Victor Everhardt heeft samen met 18 andere gemeenten een brief aan het Rijk gestuurd waarin eveneens aandacht wordt gevraagd voor de problematische omstandigheden van de vluchtelingen.

Sunday, 18 September 2011

DEMONSTRATION -The Hague on the 27th of September,                                      LANDELIJKE  DEMONSTRATIE


VLUCHTELINGEN PROTESTEREN TEGEN  GEDWONGEN LEVEN OP STRAATREFUGEES PROTEST AGAINST BEING FORCED TO LIVE IN THE STREETS
 

27 SEPTEMBER, 1pm, on SPUI SQUARE                               vluchtelingenopstraat@gmail.com
                               vluchtelingenopstraat.blogspot.com

Thursday, 8 September 2011

Donateurs van STIL helpen vluchtelingen en migranten die nergens anders terecht kunnen voor geld.                          
Do you have a verblijfsvergunning?
do you have the right to work?
Not all of us have
some of us are refugees, rejected asylum in the NLs and forced to live on the Street
the solidarty organisation STIL tries to supports them (if possible) with medical, legal and humanitarian help, and tries to give them a voice. Als STIL supports the selforganisation Rerfugees on the street by fundraising and givin opportunity to use telephone, meetingspace, computers and mailinglist.

STIL urgent;ly needs donators who give evry monthe an amount of five euro or more.

Stichting-Lauw-Recht (STIL)
Giro 740 7021
Utrecht
O.v.v. vijfjesactie

also if you want to offer other help: beds, sleepingplaces !!!! van you contact them.
    

                        medische hulp


Heeft u geen verblijfsvergunning en ziektekostenverzekering?
Heeft u wel medische hulp nodig?


STIL helpt migranten en vluchtelingen in nood bij het maken van afspraken met huisarts, verloskundige, enz. Ook bemiddelen we bij het verkrijgen van medicijnen en andere zorg en infrormeren we over het recht op medische zorg.
STIL informeert daarnaast artsen en medische instellingen over de plicht zorg te verlenen en de mogelijkheden om vergoeding te krijgen.

Voor grote medische uitgaven is STIL altijd op zoek naar donateurs. Zie onderin deze pagina voor de fondsen die STIL al mocht ontvangen.

Spreekuur
Woensdag:

09.00 - 11.00 uur

Noodsituatie?
Geen spreekuur en wel dringend medische hulp nodig? Laat een bericht achter op het antwoordapparaat met uw naam en telefoonnummer.

STIL Utrecht
Laan van Nieuw Guinea 143
3531 JH Utrecht
tel: (030) 2713463
e-mail: info@stil-utrecht.nl

               


Tuesday, 6 September 2011

Demonstration in The Hague on Tuesday, 27th of September at 1pm on Malieveld


Refugees protest against being forced to live in the streets
-Scroll down for Dutch, Arabic and French translation 
We are refugees forced to live on the streets in the Netherlands. We have come together to defend our basic human rights. We all face similar problems and that is why we will protest together in The Hague on the 27th of September. The main reason for this protest is that we don’t have our basic needs like right to work, shelter, food and health care covered and as a result we face the greatest problems any human can face. We are victims of inhuman, harsh and unjust immigration policy. We advocate for a human, prudent and fair policy.

Because of the worsening situation of asylum seekers and undocumented migrants in the Netherlands we are here to give a voice to all the refugees on the street and to protest against the government policy of forcing people to live on the street with no possibilities and nowhere to go. We don't even have access to shelters for homeless people. We are excluded from society. We are only allowed to live from air and love.

It also happens that the Government rejects asylum claims on unjust grounds or distorts asylum seekers’ stories in order to reject their claims. We came to the Netherlands for sound reasons and know that we cannot go back because of the situation in our home countries. We are also protesting against the criminalisation of undocumented migrants and the exclusion of migrants from Third World countries. We are not criminals and deserve to be a part of society. We have the right to be treated as human beings. We were born free and equal and we demand to be treated with dignity.

The group “Refugees on the street” was formed in Utrecht in July 2011. We arranged a protest in Utrecht on the 5th of July in support of human rights of asylum seekers and undocumented migrants. We ask for your support and participation in the protest in The Hague on the 27th of September, so we can build a strong alliance to defend the rights of asylum seekers and undocumented migrants in the Netherlands. All organizations and individuals that want to support us are very welcome to join the demonstration in The Hague.
WE ARE HUMAN, WE ARE ENTITLED TO BASIC HUMAN RIGHTS!
WE WANT THE OPPORTUNITY TO BUILD LIVES FOR OURSELVES AND OUR FAMILIES!
WE NEED YOUR SUPPORT! IT GIVES US THE STRENGTH TO FIGHT FOR OUR BASIC HUMAN RIGHTS!

vluchtelingenopstraat[at]gmail.com / vluchtelingenopstraat.blogspot.com