Wednesday, 28 September 2011

Toespraak bij demonstratie vluchtelingen in Den Haag

Circa vijfhonderd illegale vluchtelingen hebben gisteren op het Spuiplein in Den Haag aandacht gevraagd voor hun uitzichtloze situatie. Ze kunnen meestal niet terug naar hun eigen land omdat het er te gevaarlijk is of omdat ze niet de juiste papieren hebben, waardoor men op straat dreigt te komen. GroenLinks Utrecht fractievoorzitter Marry Mos sprak op uitnodiging de demonstraten in het Engels toe. Klik op lees meer voor de toespraak.
Onderaan kunt u de tekst in het Nederlands lezen.

Engels:  Speech at refugee demonstration in The Hague-Moss Marry
Dear Ladies and Gentlemen,
My name is Marry Mos, chairman of the municipal party GreenLeft in Utrecht.
In the beginning of July you held a demonstration in front of our city hall.
Today you are here
Asking us for our attention regarding your situation
I think it's incredibly courageous of you to be here today
And it is past all belief to:
Not have a roof over your heads
To have been living here in uncertainty for years, not knowing if you're allowed to stay
With nowhere else to go
Not able to build any kind of future
And always having to live in fear, simply because you not allowed to be here
Many of you are imprisoned
Imprisoned in illegality
I think it's an outrage the way Holland is currently shaping human rights
and is failing to live up to universally held beliefs.
Every human being has the right to a human existence.
And it's not just me saying that
It’s also written and concluded in widely held international human rights treaties
Being the fourth largest city in the country,
we see and feel the changes the current government has made and still is making
In a short period of time
more then 200 refugees are now living in the streets of Utrecht,
next to the 100 we're already sheltering, and the 300 we help with legal support.
According to the Minister for Immigration and Asylum Affairs Gerd Leers they have their own responsibility to return to their home country
But if you're from a country like Somalia, like many of you here are today, you simply can't go back
You won't get the documents you need to return
If you're born in the South of Sudan -like a man I spoke last week- you can't go back
Even though you would very much want to
Simply because there's no embassy out there which will help you with your travelling documents
Ladies and Gentlemen,
it is easy for the Minister for Immigration and Asylum Affairs to state that your situation is your own responsibility.
I think it’s time he realises his OWN responsibility
And abides by the international treaties concerning Human Rigths.
This Minister kicks, without any concern, people to the curb, as a result of which city's like Utrecht are being overflowed with refugees, who simply can't go elsewhere.
Utrecht gives shelter to 100 refugees, and legal support to 300
In six months time another 200 knocked on our gates
And if Minister Leers's asylum-machine keeps on working like it does, a lot more will follow
Where will all these people go?
People who can't return to there native soil, because their government won't cooperate or doesn't exist at all.
Or because they are very aware that their lives are endangered if they DO return.
These people won't dissolve or disappear into thin air.
They exits!
You exist!
You are right in front of us right now!
The hundred people who found refuge in Utrecht are given a roof and a small amount of pocket money.
Another 300 people get legal support.
Together we're working either on legal support to eventually get a residence permit
Or a safe return to the home country in question.
That’s the key to a worthy existence.
Our policy is a success!
More then 50 percent eventually returns and about 30 to 40 percent do get their residence permit
This shows that it is possible to build a future
Here and elsewhere in the world
If you take your time, be precise and realistic in your expectations!
This government doesn't offer people this change
It just kicks people to the curb, heartless and without any regard
That's why I ask Minster Leers
'Don't toss people onto our city-doorsteps.
Give them shelter until they return
Give them time and legal support
And cooperate with other cities and municipalities to guide this process'
And to our Dutch representatives in Europe I ask
Hold us, as a country, responsible for our inhuman policies.
And our disregard for European rules regarding returning policy
Together we're responsible for the increasingly growing group of refugees in our own country
Together we can stop this!
If we would unite in our resistance against these inhuman policies!
Thank you!

Nederlands: Toespraak bij demonstratie vluchtelingen in Den Haag- Marry Mos
Geachte aanwezigen,
Ik ben Marry Mos, fractievoorzitter van GroenLinks in Utrecht.Begin juli demonstreerde u in Utrecht voor ons stadhuis.Vandaag staan jullie hier.Om aandacht te vragen voor uw situatie.
Ik vind het heel moedig dat u hier staat.Het is ongelooflijk om:geen dak boven je hoofd te hebbenen al jaren te verkeren in onzekerheid of je wel of niet in Nederland mag blijvenTerwijl je nergens anders heen kunt.Geen toekomst kunnen opbouwenEn altijd in angst moeten leven omdat je nergens mag zijn.Velen van u zitten gevangen.Gevangen in de illegaliteit.
Ik vind het schandalig dat dit de manier is waarop Nederland vormgeeft aan mensenrechten.Ieder mens heeft recht op een humaan bestaan.
Dat vind ik niet alleen.Dat staat ook zo in de internationale verdragen voor de rechten van de mens.
Als grote stad, zien wij de veranderingen van dit kabinet.Er zijn in korte tijd al ruim 200 vluchtelingen in Utrecht die op straat leven, naast de 300 mensen die wij zelf opvangen.Volgens Minister Leers moeten zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen om terug te gaan naar het land van herkomst.Maar als je uit Somalië komt, zoals velen van u, dan kun je niet terug naar je eigen land.Dan krijg je geen reispapieren.Als je uit Zuid-Soedan komt - zoals een man die ik vorige week sprak – dan kun je niet terug naar je eigen land.Ook al wil je dat heel graag.Want er is geen ambassade die je helpt bij je reispapieren.
Beste mensen, deze Minister zegt wel dat het ieder zijn eigen verantwoordelijkheid is.Het wordt tijd dat hij ZIJN verantwoordelijkheid neemt als Minister.
En zich houdt aan de internationale verdragen voor de rechten van de mens.
Deze Minister knikkert met het grootste gemak mensen op straat, waardoor steden als Utrecht overspoeld dreigen te worden met vluchtelingen die nergens meer heen kunnen.Als stad vangen wij 300 vluchtelingen op.In een half jaar tijd klopten nog eens 200 mensen aan.En als Leers zijn machine door blijft werken dan volgen er nog velen.Waar moeten al deze mensen heen?
Mensen die niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst, ofwel omdat de overheid niet meewerkt of niet bestaat. Dan wel omdat ze heel goed weten dat ze hun leven niet zeker zijn. Deze mensen lossen niet op in het niets. Zij bestaan. U staat hier voor onze neus.De driehonderd mensen die wij in Utrecht opvangen geven wij een dak, en een klein beetje leefgeld.
En we werken met elkaar aan een terugkeer naar het land van herkomst of aan juridische bijstand om toch een verblijfvergunning te krijgen.Goede juridische begeleiding is de sleutel naar een volwaardig bestaan.
Ons beleid is succesvol.Ruim 50% keert uiteindelijk terug naar huis, in plaats van met Onbekende Bestemming. 30-40% krijgt uiteindelijk toch een verblijfsvergunning.Dit laat zien dat het mogelijk is om een toekomst op te bouwen.Hier en elders in de wereld.Als je er de tijd voor neemt, het zorgvuldig doet en realistisch bent!.
Dit kabinet geeft mensen deze kans niet, en knikkert hen rücksichtslos op straat.Alsof mensen dan niet meer bestaan.Dat is pas je ogen sluiten voor de werkelijkheid.
Daarom vraag ik Minister Leers‘Gooi mensen niet op de stoep van de gemeenteVang ze op totdat ze terugkeren.Werk met gemeenten samen om dit goed te regelen.’
En aan de Nederlandse vertegenwoordigers in Europa vraag ikSpreek Nederland aan op zijn inhumane beleid.En op het niet houden aan Europese regels inzake terugkeer.
Met elkaar zijn we ervoor verantwoordelijk dat er steeds meer mensen op de vlucht zijn in ons eigen land.Samen kunnen we dit een halt toeroepen.Als we ons met zijn allen verzetten tegen dit inhumane beleid.
Dank u wel!