Wednesday, 28 December 2011

New photo Today 28 december Ter Aple Tenten kampSomaliërs protesteren voor uitzetcentrum Ter Apel

PRESS RELEASE 28 december Ter Aple SomaliersTente Kamp

Persbericht 28 december 2011

Overleg tussen partijen op niets uitgelopen

Gistermiddag was burgemeester Kompier van Vlagtwedde in hettentenkamp van de dakloze vluchtelingen bij Ter Apel. Ook vertegenwoordigersvan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de Immigratie enNaturalisatie Dienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)waren aanwezig. Er werd door de overheidsorganisaties wederom een aanbod gedaanvan een week opvang.

Uiteraard werd dit aanbod opnieuw afgewezen; devluchtelingen willen een structurele, politieke oplossing. En afspraken diezwart-op-wit staan en dat er een garantie wordt afgegeven dat ze niet wordenopgepakt en in uitzetdetentie worden geplaatst. En voor wie geldt het aanbodeigenlijk? Enkel voor deze groep?

Gisteren kwamen er nog eens acht vluchtelingen aan in hettentenkamp, om zich bij de protesten aan te sluiten. Ook zij gaan niet weg voorer een politieke oplossing is.

Burgemeester Kompier van Vlagtwedde beloofde, samen metcollega-burgemeesters van gemeenten waar ook onuitzetbare vluchtelingen op straatleven, met Minister Leers te gaan bellen om een oplossing te bedenken.

Volgens de laatste berichten is dat contact al gelegd enwachten de vluchtelingen bij ter Apel op de uitkomsten van die gesprekken.

De advocaat van de vluchtelingen, Mw. Sinoo was bij hetbezoek van de burgemeester aan het tentenkamp, haar nummer is 06-19600900.

Donaties kunnen gedaan worden via http://vluchtelingenopstraat.blogspot.com/(daar staan ook foto’s van de actie, video’s en verslagen uit het tentenkamp)

Meer informatie ter plaatse (de batterijen van de telefoonsvan de woordvoerders raken leeg, dus langskomen is de beste manier om mensen tespreken)

Woordvoerder Somaliërs ter plaatse Mohamed Hared Qasim06-84855840

Andere aanwezigen: Marianne 06-40744537. Zij woont niet vervan Ter Apel en helpt mensen die op straat zijn gezet. Op Facebook is zij tevinden onder M. I. Bathoorn

Margreet Jenezon (STIL Utrecht): 06-85276758. STIL steuntVluchtelingen op Straat (de organisatie die het tentenkamp bij Ter Apel heeftopgezet), veel van hen zijn cliënten van deze solidariteitscampagne waar alleenal dit jaar 250 ‘geklinkerde’ vluchtelingen aanklopten voor hulp. Zij kunnenvaak geen kant op. Sinds de zomer kunnen de meesten ook niet meer in de daklozenopvang terecht.

Tuesday, 27 December 2011

Tentenkamp voor aanmeldcentrum Ter Apel (Video)

Ter Apel - Zestien Somalische dakloze vluchtelingen hebben maandagavond een tentenkamp opgezet voor het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel.
Ze kunnen niet terug naar hun eigen land en protesteren tegen hun gedwongen leven op straat, meldt een woordvoerder van Magreet Jenezon het Steunpunt Illegalen in Utrecht, die erbij is.

De Somalische dakloze vluchtelingen hebben maandagavond een tentenkamp opgezet voor het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel.
Ze kunnen niet terug naar hun eigen land en protesteren tegen hun gedwongen leven op straat, meldt een woordvoerder van Magreet Jenezon het Steunpunt Illegalen in Utrecht, die erbij is.

De sommaliers kunnen nergens terecht. Niet terug naar hun land. Niet in de daklozenopvang. Ze zijn volgens de woordvoerder gedoemd om op straat te leven. Alleen zieke en ouderen kunnen nog in de opvang terecht. Het si volgens haar mensonterend. Terwijl anderen kerst zitten te vieren proberen deze mensen op straat aan de kost te komen. Zij vind dat er een politieke oplossing dient te komen voor deze mensen. Ze zullen dan ook net zolang doorgaan tot die oplossing er komt. Pakt de politie deze groep op dan staat er volgens haar alweer een andere groep klaar om het over te nemen.

 

Somaliërs zetten tentenkamp op bij uitzetcentrum Ter Apel

Burgemeest​er Vlagtwedde op bezoek bij dakloze vluchtelin​gen in tentenkamp Ter Apel

Persbericht 27 december 2011


Tentenkamp dakloze vluchtelingen houdt stand
Burgemeester vanmiddag op bezoek

Voor het aanmeldcentrum in Ter Apel bivakkeert nog steeds een groep van 16 Somalische dakloze vluchtelingen. Zij protesteren in een ijzige wind tegen hun gedwongen leven op straat.

Vanuit het aanmeldcentrum Ter Apel werd door het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) hen een dag, en later een week, onderdak aangeboden. De Somaliers weigerden dit; zij willen een structurele oplossing, voor alle Somaliers. Zij kunnen niet terugkeren naar Somalie en hebben hier in Nederland geen toegang tot werk, inkomen en onderdak. Bovendien stond het aanbod van de COA niet zwart op wit en werd er ook geen garantie gegeven dat de Somaliers niet gearresteerd zouden worden. Vorige keer werden mensen overigens na een dag weer op straat gezet.

Gister en vandaag boden voorbijgangers allerlei kampeerspullen aan. Dat is nodig, want de dakloze vluchtelingen gaan niet eerder weg dan dat er een structurele oplossing is. Vandaag komen er mogelijk meer vluchtelingen mee protesteren. Om 13.30 komt burgemeester Kompier van Vlagtwedde (waar Ter Apel onder valt) langs om met de dakloze vluchtelingen te praten.

Wij roepen dan ook op om meer tenten te komen doneren en zelf te komen overnachten.

Meer nog roepen wij de Nederlandse autoriteiten op om voor een structurele oplossing te zorgen!

Donaties kunnen gedaan worden via http://vluchtelingenopstraat.blogspot.com/ (daar staan ook foto’s van de actie)

Meer informatie: woorvoerder Somaliers ter plaats:
Mohamed Hared Qasim 06-84855840

Andere aanwezigen: Marianne 06-40744537. Zij woont niet ver van Ter Apel en helpt mensen die op straat gezet zijn. Zij vond een paar dagen geleden een Irakees in de regen onder een paar dekens voor het centrum Ter Apel. Op Facebook is zij te vinden onder M.I. Bathoorn

Margreet Jenezon (STIL Utrecht): 06-85276758. STIL steunt Vluchtelingen op Straat, veel van hen zijn clienten van deze solidariteitscampagne waar alleen al dit jaar 250 ‘geklinkerde’ vluchtelingen aanklopten voor hulp. Zij kunnen vaak geen kant op. Sinds de zomer kunnen de meesten ook niet meer in de daklozenopvang terecht.

Monday, 26 December 2011

Opnieuw tentenkamp dakloze vluchtelingen Ter Apel

Persbericht maandag 26 december 2011


Opnieuw tentenkamp dakloze vluchtelingen Ter Apel
Met Kerst in de Kou?
Een groep van 16 Somalische dakloze vluchtelingen begon vandaag opnieuw een tentenkamp voor het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel. Zij protesteren tegen hun gedwongen leven op straat. Ze kunnen geen kant op. Ze kunnen niet terugkeren, zo bepaalde deze maand ook de rechter in Groningen, en hebben geen toegang tot werk, inkomen en onderdak.
De groep van 20 Somaliërs die hen eind november/begin december voorging met een zelfde protest werd na een week bivakkeren in tenten, opgesloten in detentiecentrum Rotterdam (vreemdelingenbewaring). Zij moesten van de rechter na twee weken worden vrijgelaten omdat terugkeer naar Somalië (inclusief Somaliland) niet mogelijk is. Na hun vrijlating bracht de politie hen naar een opvangcentrum in Vught waar ze nu nog verblijven. Hun dakloze collega's eisen ook opvang, een verblijfsvergunning en respect voor hun basis- mensenrechten.
Terug naar nergens
In oktober zijn twee Somaliërs die vrijwillig terugkeerden door Mogadishu geweigerd. Na een week opsluiting in Nairobi werden ze naar Nederland teruggevlogen (november). Eentje kreeg een status, de ander is na detentie op straat gezet (advocaat mr Walls Dordrecht, walls@ziggo.nl, 078 631 10 20). Osman (33), die ook terug wilde omdat hij het leven op straat zat was, is vorige week uit het terugkeercentrum in Vught gezet met de mededeling: 'Zoek maar een vriend om bij te logeren, je kunt niet terug' . Zijn advocaat is mr Sinoo uit Utrecht (06 196 00 900). Zij vertegenwoordigt eveneens de actievoerders van vandaag.
Straatleven
De problemen van dakloze vluchtelingen zijn verergerd nu ze sinds de zomer niet meer in de nachtopvang voor daklozen terecht kunnen in Utrecht, behalve als ze 'kwetsbaar' zijn (zieke mensen en vrouwen). In andere steden worden ze allemaal geweigerd. Als ze vervolgens naar het station gaan, moeten ze de hele nacht proberen niet in slaap te vallen want dat is verboden. Als ze in een park slapen, kunnen ze een boete krijgen die ze zonder inkomen niet kunnen betalen. Dit kan een strafblad opleveren en dat betekent weer dat hen een verblijfsvergunning kan worden geweigerd.
Meer informatie: vluchtelingenopstraat@gmail.com

Monday, 19 December 2011

Rechter geeft Leers draai om de oren

De vluchtelingen bij een eerder protest.
In de zaak van de opgepakte Somalische vluchtelingen heeft de rechter gisteren beslist dat ze meteen moeten worden vrijgelaten. Ook krijgen ze elk een schadevergoeding van 1.280 euro, omdat ze twee weken lang onterecht hebben vastgezeten.
Met de uitspraak geeft de rechter minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel een tik op de vingers. Mensen zonder verblijfsrecht mogen volgens de regels alleen worden opgesloten in een illegalenbajes als er “concreet zicht is op uitzetting”. Dat was naar de mening van de rechtbank nu niet het geval. De halsstarrige IND schijnt van plan te zijn om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing.
Op zich is de beslissing verheugend nieuws, want de rechter erkent daarmee dat afgewezen Somalische vluchtelingen in het algemeen niet behoren te worden opgesloten. Ze kunnen immers niet worden gedeporteerd. Niettemin is het bijzonder triest dat ze na hun vrijlating door de overheid opnieuw op straat zullen worden gegooid. Vluchtelingensteungroep INLIA heeft inmiddels laten weten dat men er met een aantal andere organisaties bij Leers op gaat aandringen om “een constructieve regeling” voor de Somaliërs te treffen. Gezien de hardleerse houding van deze minister valt van zo’n overleg weinig te verwachten. Het is dan ook zaak dat de zelforganisatie Vluchtelingen Op Straat, waar veel dakloze Somaliërs lid van zijn, blijft vertrouwen op eigen kracht en doorgaat met het opbouwen van maatschappelijke druk van onderop.
Harry Westerink

Thursday, 8 December 2011

Leers voelt niets voor Wilders' voorstel uitzonderingspositie

Minister Gerd Leers. © anp
Minister Gerd Leers (Immigratie & Asiel) voelt nog niks voor een uitzonderingspositie voor Nederland in het Europese migratiebeleid. Denemarken heeft zo'n opt-out.
Geert Wilders van de PVV vindt dat Nederland ook een opt-out moet bevechten als het kabinet er niet in slaagt de voornemens voor het Europese migratiebeleid van Eurocommissaris Cecilia Malmström aan te scherpen. Leers zei vandaag eerst op de ingeslagen onderhandelingsweg met de andere lidstaten verder te willen. Hij noemde een opt-out 'in theorie mogelijk'.

Hij vindt het echter nu niet aan de orde en wil 'geen hypotheek leggen' op de overleggen met de lidstaten door er nu al over uit te weiden. Hij heeft 'nog alle vertrouwen' in genoemde gesprekken. Een opt-out is ook geen gemakkelijke weg, waarschuwde hij. Het EU-verdrag in kwestie moet dan worden veranderd, hetgeen vervolgens weer door 27 landen moet worden geratificeerd.

Activ in Utrecht oppaken Vluchtelingen in Ter Apel


Spandoek bij de actie.
Gruwelijk koud was het gisteren op de demonstratie van Vluchtelingen Op Straat (VOS) in Utrecht. De zelforganisatie protesteert tegen het bikkelharde asielbeleid van de Nederlandse overheid. Op het Domplein in Utrecht trotseerden zo’n 20 vluchtelingen en een handjevol solidaire activisten de snijdende wind.

“Ik ben niet bang”, stelde Mohamed van VOS, ondanks de arrestatie vorige week van 20 actievoerende Somalische vluchtelingen bij Ter Apel. “Er is geen keuze. Wij hebben veel problemen. We moeten doorgaan.” De demonstratie van gisteren was bedoeld in solidariteit met de opgesloten actievoerders in de illegalenbajes bij Rotterdam Airport. De 20 arrestanten hadden een tentenkamp opgezet bij het oprotcentrum Ter Apel, omdat ze gedwongen worden op straat te leven. Zonder verblijfsvergunning mogen ze niet werken. Zelfs in de meest basale levensbehoeften kunnen ze niet voorzien. Velen van hen leven van de liefdadigheid van anderen, en als hun netwerk uitgeput raakt, komen ze letterlijk op straat terecht. Dat is de realiteit van veel afgewezen vluchtelingen.


Achter het spandoek de kinderwagens.
Diverse vluchtelingen pakten de microfoon. “Mensen hebben in de geschiedenis altijd gemigreerd”, zei Mustafa, een van de organisatoren van de demonstratie. “Maar in Nederland mag dat blijkbaar niet.” Een vrouw vertelde dat het moeilijk was om als vrouwelijke vluchteling op straat te moeten slapen. “Nederlanders moeten zien wat er gebeurt met vluchtelingen. Er moet meer steun komen van Nederlanders. Dit beleid kan zo niet”, zei iemand anders.

De aanwezige “legale” activisten spraken hun steun uit naar de vluchtelingen. “Jullie moeten geen negatieve beslissing krijgen van de IND. Maar beter zou het zijn als er geen procedures meer zouden zijn voor vluchtelingen. Jullie zijn allemaal welkom, wat mij betreft. De grenzen moeten weg”, aldus activiste Joke Kaviaar. Ook Doorbraak en STIL spraken hun solidariteit uit met de strijd van de vluchtelingen.Nog een spandoek.
De opkomst was niet hoog. Dat is bijzonder jammer, maar deels wel verklaarbaar door de korte termijn waarop de actie was georganiseerd. We moeten samen vechten, solidair zijn. We moeten elkaar leren kennen en elkaar steunen. De strijd van deze vluchtelingen gaat over essentiële levensbehoeften: onderdak, eten, kleren. Ze zijn hier, maar van de Nederlandse staat mogen ze hier niet zijn, nergens zijn. Hun bestaan op zichzelf wordt ontkend, verdraaid, onmogelijk gemaakt.

De noodzaak van het protest was gisteren nog eens extra voelbaar. De deelnemers waren zodanig aan het verkleumen dat de demonstratie eerder werd beëindigd. Maar wie van de aanwezige vluchtelingen zou de komende nacht buiten moeten doorbrengen?


Een aantal actievoerders.

Tuesday, 6 December 2011

PRESS RELEASE

6.12.2011

UNDOCUMENTED REFUGEES PROTEST AGAINST THE DUTCH GOVERNMENT’S INHUMAN ASYLUM POLICIES AT THE DOMPLEIN IN UTRECHT ON THE 7th OF DECEMBER FROM 14.00 TILL 16.00

On the 7th of December we are protesting against the detention of our fellow asylum seekers who were detained last Tuesday. The 19 rejected asylum seekers from Somalia were occupying an area in front of the asylum seekers centre in Ter Apel. Their only demand: their basic human need, a roof over their heads during these cold, rainy winter months. These people fled Somalia to save their lives and know they cannot return there. Some of the people occupying in Ter Apel had agreed to return to Somalia because they were not given the opportunity to survive in the Netherlands, but were nevertheless sent back here because they lacked the necessary documents. “It is clear that it is not safe or even possible for us, as Somali refugees, to return to our country of origin. Yet we are thrown to the streets here to fend for ourselves. The occupiers in Ter Apel were simply asking that the Dutch government acknowledge their situation as true refugees and grant them asylum, but instead they were detained and sent to the deportation center at Rotterdam Airport,” says Mustafa, a refugee from Somalia.

We demand that these brave people be released and that the IND changes its policies of throwing asylum seekers out into the streets. “Every human being has the right to express their feelings peacefully and that is exactly what they were doing and that is what is called freedom. Why should they be silenced in this civilized part of the world that advocates freedom?” adds Mustafa.

The occupiers at Ter Apel were from Somalia, but there are people from several countries facing the same dire situation. Mustafa concludes that: “Rejected asylum seekers from several countries are kicked out to the streets without access to shelter, food or medical care. This policy is inhuman. The Dutch government is trying to make the asylum process more difficult in the Netherlands so that the country attracts fewer asylum seekers. The net result only makes the lives of those already here unbearable.” We are born free and equal and we demand that our basic human rights be respected.

For more information:


vluchtelingenopstraat@gmail.com /vluchtelingenopstraat.blogpsot.com

PERSBERICHT


6.12.2011ONGEDOCUMENTEERDE VLUCHTELINGEN PROTESTEREN TEGEN HET ONMENSELIJK ASIELBELEID VAN DE OVERHEID OP HET DOMPLEIN IN UTRECHT OP WOENSDAG, 7 DECEMBER VAN 14.00 TOT 16.00

Op Woensdag, 7 December, demonstreren we tegen het vastzetten van onze mede-asielzoekers die vorige week dinsdag zijn aangehouden. De 19 uitgeprocedeerde asielzoekers uit Somalië hielden een actie buiten het AZC in Ter Apel. Daar kampeerden ze met als enige eis de tegemoetkoming aan hun basale menselijke behoefte om een dak boven hun hoofd te hebben tijdens de natte, koude wintermaanden. Deze mensen zijn Somalië  ontvlucht om hun levens te redden en kunnen niet terugkeren. Sommige betrokkenen hebben meegewerkt aan hun eigen uitzetting naar Somalië, maar teruggestuurd naar Nederland omdat ze niet over de juiste papieren beschikten. “Het is duidelijk dat het niet veilig is voor ons – als Somalische vluchtelingen - om terug te keren naar ons land van herkomst. En toch worden we op straat gegooid en moeten we ons zelf zien te redden. Het enige dat de bezetters bij Ter Apel wilden was dat de Nederlandse overheid hun situatie zou erkennen en hen asiel zou toekennen, in plaats daarvan zijn ze nu gearresteerd en in het deportatiecentrum op Rotterdam Airport opgesloten, ” zegt Mustafa, een vluchteling uit Somalië.

Wij eisen dat deze heldhaftige mensen worden vrijgelaten en dat de IND hun beleid van asielzoekers op straat dumpen staakt. “Ieder mens heeft het recht om vredelievend zijn ideeën te uiten en dat is precies wat deze mensen deden (dit wordt ook wel vrijheid genoemd). Waarom wordt dit dan, in een deel van de wereld dat bekend staat als voorvechter van de vrijheid, de mond gesnoerd?” voegt Mustafa toe.

De bezetters bij Ter Apel kwamen uit Somalië, maar mensen uit verschillende landen zitten in hetzelfde schuitje. Mustafa concludeert dat: “Afgewezen asielzoekers uit verschillende landen worden de straat op gejaagd zonder toegang tot onderdak, voedsel of medische hulp. Dit is een onmenselijk beleid. De Nederlandse overheid probeert  de asielprocedures moeilijker te maken zodat minder mensen hier naartoe zullen komen. Het enige resultaat is dat onze levens ondraaglijk zijn geworden.” Wij zijn allen vrij geboren en eisen de erkenning van onze mensenrechten.

Voor meer informatie:

vluchtelingenopstraat@gmail.com /vluchtelingenopstraat.blogpsot.com

Friday, 2 December 2011

Joke Kaviaar: Vluchteling? Geen dak boven je hoofd? Je kunt het krijgen!!

 's Nachts in het nu ontruimde kampje.
De Dienst Terreur en Verrek (DT&V) maakte deze week zijn naam waar. Negentien mensen die in tenten op de stoep van de ‘vrijheidsbeperkende locatie’ Ter Apel protesteerden omdat zij letterlijk gedwongen werden op straat te leven, zijn in de val gelokt en opgesloten.
Occupy? Dat gebeurde dus daadwerkelijk dáár. De straatarme en volkomen kansloze en uitgebuite 99 procent? Die kon je daar gedurende 9 dagen op de stoep ontmoeten. Een kamp van in totaal dertig op straat gezette Somaliërs hield er stand, kou of geen kou, want ze hadden geen keus. Waar de Occupy-kampen van de protesterende Nederlanders, die elders kunnen gaan slapen als het ze te koud wordt, overal in het land worden getolereerd – niet altijd van harte, maar toch -, hoef je het als dakloze uitgeprocedeerde niet te proberen. Wie keek er naar om? Haast niemand, behalve de staatsterroristen, maar die wil je niet hebben. Niks geen halve maatregelen of gepraat over uitkeringen, want die hebben de vluchtelingen niet eens. Neen. Keiharde vervolging en repressie. Racisme van de bovenste plank. Terreur met een hoofdletter T.
Geen dak boven je hoofd? Dát kan geregeld worden! En dus lokten de DT&V en de IND de mensen naar binnen. Nee, er zou niets gebeuren. Nee hoor. De vreemdelingendienst stond niet klaar. Nee hoor, er waren geen cellen gereserveerd in uitzetkamp Rotterdam. Nee hoor. Kom, praat met ons over je problemen. We vinden wel een oplossing. Dus je bent dakloos? Dáár is de arrestantenbus, we hebben een dak voor je, en een muur, en een deur, en tralies. Dáár heb je je dak! Maar niet de sleutels van de deur. Niet de sleutels tot een beter bestaan. Niet meer klagen en zeuren nu!
Het ergste soort mensen dat je kan tegenkomen in je zoektocht naar een luisterend oor zijn deze laffe ambtenaren die zich voordoen als redelijk, die praten over ‘terugkeer’ alsof het werkelijk een optie is en voor het overige tegen betaling doof en blind zijn. Maandenlang hebben ze op mensen ingepraat, hun best gedaan om een vertrouwensband op te bouwen, zodat, op het moment suprême, de netten kunnen worden uitgegooid en dichtgetrokken. Kom me niet aan met het verhaal dat deze mensen alleen maar hun werk doen! Dat we tegen hen nog geen boe of bah mogen zeggen omdat ze hun loonstrookje van vadertje staat krijgen. Waarom zouden we ook boe of bah zeggen? Het helpt helemaal niks! Luisteren deze lieden ooit naar mensen? Nee. Gelijk terugslaan lijkt me effectiever. Boehoe, meneer Leers, “kom niet aan onze mensen”, hoor ik je alweer zeggen. Ik zeg: blijven jij en ‘jouw’ mensen met je verraderlijke klauwen van déze mensen af!
Dáár hadden we allemaal moeten zijn! Daar, in Ter Apel. Daar had heel Nederlands Occupy bij moeten zijn. Ik had er ook moeten zijn. Maar we kunnen niet zijn waar de staat het initiatief neemt om razzia’s te houden, ID controles uitvoert, vingerafdrukken afneemt, waar trams worden stilgezet om ‘illegalen’ te vangen, waar mensen in de val worden gelokt. We kunnen niet in de agenda’s van de jachthonden kijken. Het is maar één situatie van de vele. Misschien moeten we een alarmlijn opzetten. Staan ze ergens te controleren? Erop af! Vluchtelingen Op Straat (VOS) demonstreert de laatste tijd vaker in verschillende steden. Daar kunnen we bij zijn. Laten we er allemaal naar toe gaan. Wat kan óns nu gebeuren? Wij hebben toch papieren!? Een klap voor onzr kop? Pepperspray? Arrestatie? Overleven we wel weer. We komen wel weer vrij. We kunnen wel weer een keer naar huis. Dus laten we ertussen gaan staan. Laat de smeris de klere krijgen, en de geillegaliseerden onze steun.
Gaat dit te ver? Is dit te grof? Wat er in Ter Apel is gebeurd, dát is pas grof. Het is het laagste, en je hoort er niemand over! Waar is nu Beau van Erven, die een grote bek opzette voor Mauro? Waar is nu Youp van ‘t Hek, die zo leuk over Yossef wist te schrijven, dat 9-jarige jongetje dat in Alkmaar woont en weg moet? Wanneer zien al die BN-ers in dat het niet gaat om één zielig ‘geval’, maar dat het een beleid is dat wordt gevoerd ten einde mensen zo murw te maken dat ze vertrekken, ook al kunnen ze niet vertrekken? Dat de regeringen die beweren ons te vertegenwoordigen als kooplieden op een markt de migranten uitkiezen die ‘we’ kunnen gebruiken en de rest dumpen als afval? De verontwaardiging van de vooroplopende BN-ers is als altijd selectief, moet verkoopbaar zijn aan het grote publiek, zoals boeken en cd’s. Protesterende vluchtelingen, die zijn niet zielig. Die zijn lastig. Die moeten weg. Strijdbaarheid? Verzet? Valt niet uit te leggen. Lijdzaamheid, da’s zoals het hoort. Je kunt beter gaan huilen en jammeren. De vuist op tafel? Vooral niet doen. In actie komen? Uit den boze! Maar wat anders kan je doen om te overleven, of om solidariteit in daden om te zetten? Wat anders dan jezelf met hand en tand te verdedigen?
Wat valt er nog te zeggen? Niets meer. Laten we wat gaan dóen! Ook wij kunnen ons moment kiezen, we hoeven niet te wachten tot de jachthonden op pad worden gestuurd en we het zoveelste verhaal horen. We kunnen naar de jachthonden en hun bazen toegaan, naar de ambtenaren en hun wapens. We kunnen opzoeken de kantoren van de DT&V, de IND, de vreemdelingendienst, de marechaussee, de politici, de ministers, ze zijn niet zo moeilijk te vinden. Om te beginnen en op zijn minst, laten we vooral meedoen met vluchtelingenprotesten en demonstraties, laat die mensen niet alleen ervoor staan!
Hier bijvoorbeeld:
11 december, Rotterdam: demonstratie bij uitzetkamp Rotterdam, waar nu die twintig Somaliërs gevangen zitten, om 15:00 uur. Voorverzamelen: P&R uitgang metrostation Meijersplein, Meijersplein, om 14:00 uur. Neem spandoeken mee, en dingen om herrie mee te maken.
18 december, Ter Apel: demonstratie bij ‘vrijheidsbeperkende locatie’ Ter Apel, waar die twintig Somaliërs gekampeerd hebben en zijn opgepakt. Om 14:30 uur verzamelen: viaduct uitzetcentrum Ter Apel.
Tot daar en dan of ergens anders!
Joke Kaviaar

Thursday, 1 December 2011


Beste mensen

Namens de Vluchtelingen op Straat vraag ik hierbij of jullie tenten en slaapzakken kunnen missen om hun protestactie voort te zetten, in Ter Apel of elders.
We kunnen niet garanderen dat de tenten weer veilig terug komen want na de aanhouding van 20 bivakkerende vluchtelingen in Ter Apel afgelopen dinsdag zijn hun tenten en spullen meegenomen door de politie.
Zijzelf zitten vast in  Detentiecentrum Rotterdam Airport. Op 12 en 13 december vinden rechtszaken plaats over hun verzoek om vrijlating. Het zijn allen Somaliërs die niet terug kunnen wegens oorlog en hongersnood en ook technisch gezien niet omdat uitzettingen naar noord en zuid Somalië niet mogelijk zijn.

Anders graag doorgeven waar wat wanneer opgehaald kan worden.
Meldt het via bovenstaand mailadres (vluchtelingenopstraat@gmail.com)
PERSBERICHT
30.11.2011

Negentien Somaliërs van tentenkamp Ter Apel op dinsdagavond gearresteerd
Negentien uitgeprocedeerde asielzoekers uit Somalië die buiten asielzoekerscentrum Ter Apel bivakkeerden in een tentenkamp, tegen hun gedwongen leven op straat, zijn op dinsdagavond opgepakt. Zij verblijven nu in het deportatiecentrum in Rotterdam.
Een moeder met twee kinderen, van vijf en elf jaar werden uit het centrum op straat gezet, terwijl het wettelijk verboden is kinderen op straat te zetten. De anderen, inclusief een man in rolstoel, zijn in vreemdelingenbewaring gesteld. Dit vertelt Marianne Bathoorn, zij was aanwezig bij de aanhouding.Zij ondersteunt met twee andere Nederlanders de mensen in het tentenkamp. Op dit moment probeert ze de tenten en bagage in veiligheid te stellen. Ze heeft onderdak geregeld voor de vrouw met de kinderen. Ze roept iedereen op door te gaan met het tentenkamp en het protesteren tegen het op straat zetten van mensen die geen kant op kunnen en geen mogelijkheid hebben te overleven. "Ze mogen dood gaan maar niet voor de deur van Ter Apel", zegt Marianne. "Dit tentenkampje is een doorn in het oog van Justitie. Ze zijn opgesloten omdat ze op straat stonden. Terwijl ze zelf door Justitie op straat gezet zijn". Al sinds dinsdag vorige week bivakkeert een groep Somaliers die op straat gegooid zijn, met tentjes voor Aanmeldcentrum Ter Apel, omdat ze onderdak willen.
Op dinsdagavond kwam een groep van zes of zeven mensen van DT&V en IND naar buiten en nodigen de groep binnen uit voor een gesprek. Tot drie keer toe vertrouwden de mensen het niet, maar uiteindelijk zijn ze, zo vertelt Marianne, toch naar binnen gegaan omdat hen beloofd was dat ze veilig zouden zijn en dat over een oplossing gesproken zou worden.Eerder kregen ze een aantal keren tijdelijk onderdak voor een paar uur na inmenging van ondermeer Kamerlid Hans Spekman en een wethouder uit de omgeving. Steeds als die personen weg waren, werden ze weer op straat gezet.De groep van tien was inmiddels aangegroeid tot een groep van twintig. Ze zijn allen niet uitzetbaar. Kort geleden zijn twee mannen die 'vrijwillig' naar Zuid Somalië terugkeerden daar geweigerd en terug naar Nederland gestuurd. Ook Noord Somalië weigert mensen 'terug te nemen' die door Nederland worden uitgezet. Toch krijgen deze mensen geen opvang.
Meer informatie:
Achtergrond: Een aantal van deze Somaliërs zijn oprichters van de protestgroep Vluchtelingen op Straat, allemaal uitgeprocedeerde vluchtelingen die zichzelf in de zomer organiseerden nadat hen zelfs de toegang tot de nachtopvang voor daklozen geweigerd was. In Utrecht en Rotterdam vonden in de zomer protesten plaats, gevolgd door een landelijke actie in Den Haag eind september. Hier kwamen 500 vluchtelingen op af uit het hele land.