Tuesday, 31 July 2012

Foto’s van de vluchtelingenactie in Den Bosch
Somalische onderhandelingen met IND Den Bosch gaande

31 juli update na telefonisch contact Abdisalam Yasin Ali actievoerder voor de IND in Den Bosch
  
Naar schatting 100 Somalische vluchtelingen, waarvan ± 77 uit de VBL Vught, bivakkeren sinds gisterenmiddag voor de IND in Den Bosch, de meesten onder een afdak. Daarnaast zijn vijf kleine tenten neergezet en inmiddels dankzij de gemeente twee wc’s. Met de IND zijn onderhandelingen gaande om tot een oplossing te komen. Dit vertelt Abdisalam door de telefoon vanuit Den Bosch.

De IND heeft de Somaliërs volgens Abdisalam opvang in AZC’s aangeboden. “Niet de gebruikelijke opvang maar zonder ziekteverzekering en zonder W-document, we zijn dan dus nog steeds ‘illegaal’”, zegt Abdisalam. Het zou tijdelijke opvang zijn, voor korte tijd, waarbij niet gezegd wordt voor hoe lang.
“De IND heeft gezegd dat deze mening van de minister alleen kan veranderen als het parlement beslist dat Somaliërs een status krijgen of als de veiligheidssituatie in Somalië erg verslechtert”. De IND heeft volgens de woordvoerders tijdens het gesprek telefonisch contact gehad met minister Leers. “We hebben dat aanbod niet geaccepteerd. We hebben een tegenvoorstel gedaan met vier eisen.
  1. We willen dat alle Somaliërs gelijk behandeld worden, of ze nu deelnamen aan de acties, in VBL’s verblijven, op straat, in AZC’s of elders.
  2. We willen normale opvang in AZC’s. Ook willen we dat onze zaak wordt bekeken, niet individueel maar algemeen.
  3. We willen een w- document en verzekering tijdens ons verblijf in AZC’s.
  4. We willen een verblijfsvergunning.
Morgen krijgen we een reactie op ons voorstel”, aldus Abdisalam.

“De politie is komen kijken en heeft gezegd dat er geen klachten gekomen zijn van de buurt. Ze vroegen wat we nodig hebben, we hebben wc’s gevraagd en er zijn nu door de gemeente twee wc’s geplaatst. Daar zijn we erg blij mee”, zegt Abdisalam.

Ook hebben intussen allerlei mensen dekens gebracht en eten. Veel Turkse, Somalische en andere moslims hebben na zonsondergang eten gebracht. De actievoerders vinden dit geweldig. Ook veel Nederlandse mensen hebben hulp gegeven.
Mogelijk sluiten nog andere Somaliërs zich aan die buiten de voorzieningen verblijven, die niet in een AZC, VBL of in de gemeentelijke Noodopvang verblijven of onvoldoende netwerk hebben, verwacht Abdisalam. Vermoedelijk enige tientallen.

Meer informatie:

Samatar: 06 17988 466
Kawsar: 06 85 400 997
Nuuradiin: 06 41444048
Ali: 06 83 889 588 
Abdisalam: 06 855 111 30

Er zijn weer problemen met batterijen van telefoons die leegraken... dus ernaartoegaan is het meest handig... Uitgeprocedeerde Somaliërs bivakkeren bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Bosch.


Somaliërs voeren actie tegen omstandigheden AZC VughtOp de stoep bij de IND in Den Bosch.
Zo’n honderd activisten van Vluchtelingen Op Straat (VOS) kamperen sinds vanmiddag op het Leonardo Da Vinciplein voor het IND-kantoor in Den Bosch. “Het is hier al druk. Veel mensen, veel media. Maar morgen komen er nog meer mensen. Wij worden het grootste vluchtelingenkamp van Europa”, liet woordvoerder Samatar Abdullahi Jama om 17:00 uur weten. “Wij gaan niet weg totdat er een oplossing komt.”
De zelforganisatie VOS heeft al meerdere demonstraties en tentenkampen georganiseerd, de grootste in mei dit jaar. Naast Somaliërs waren daar ook Irakezen, Eritreërs, Ethiopiërs en Afghanen bij betrokken. Uiteindelijk werd het kamp ontruimd door de ME en kregen de vluchtelingen “opvang”. De Irakezen kwamen in asielzoekerscentra terecht en de anderen in “vrijheidsbeperkende locaties” (vbl’s), bedoeld voor vluchtelingen die volgens de overheid moeten terugkeren en een meldplicht opgelegd hebben gekregen. Ze moeten elke dag hun vingerafdruk laten scannen en mogen de regio niet verlaten. “Het lijkt hier op een gevangenis. We hebben geen vrijheid”, vertelde Jama afgelopen vrijdag, toen hij nog in de vbl Vught zat en ik hem telefonisch sprak. De bom barstte bij hem en andere Somalische vluchtelingen toen ze te horen kregen dat ze moesten verkassen naar de vbl Ter Apel. “We willen niet meer in dat soort gevangenissen zitten en dus ook niet naar een andere vbl verhuizen. We willen naar een asielzoekerscentrum of een huis. En we willen een verblijfsvergunning”, aldus Jama. “Nu de Raad van State heeft gezegd dat we niet terug kunnen naar Somalië, willen we eindelijk ons recht.”
Op de stoep


Tentenkamp in Heerlen.
Zelfs de gewoonlijk zo volgzame Raad van Stateerkende onlangs dat de situatie in Somalië zo slecht is dat er geen vluchtelingen naartoe mogen worden gedeporteerd. Het is daarom te gek voor woorden dat Somaliërs nog steeds worden weggestopt in centra die erop zijn gericht om hen uit te zetten. Minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel maakt het niets uit. “De meldplicht is er om zicht op de mensen te houden. Als dat niet bevalt, kunnen ze altijd vrijwillig terug naar hun land”, zei zijn woordvoerder vorige week nog vals. Alsof “vrijwillige terugkeer” een optie is in geval van een land dat behoort tot de gevaarlijkste plekken ter wereld.
“Wij zijn niet bang”, aldus Jama vrijdag. “Wij zijn de sterkste asielzoekers van Nederland. We mogen niet worden uitgezet, dus de politie mag ons ook niet in de gevangenis stoppen. Als er geen goede oplossingen komen van de overheid, gaan we maandag naar Den Bosch. Dan gaan we daar ergens op de stoep zitten. Er moet een oplossing komen. We zijn met veel mensen. Eén telefoontje is genoeg en dan komt iedereen.” Jama was betrokken bij het tweede tentenkamp in Ter Apel, in december vorig jaar. “Alle mensen van de tentenkampen zitten nu bij elkaar. We zijn nu een grote organisatie, we praten samen en we vergaderen samen. We zijn met vijfhonderd Somaliërs alleen al.”


De actie in Den Bosch.
Vandaag om 11:00 uur was er een gesprek tussen woordvoerders van de vluchtelingen en die van de staat. Dat leverde niets op, want Leers geeft nog steeds dezelfde twee lachwekkende opties: “vrijwillige terugkeer” naar Somalië of verhuizen naar de vbl Ter Apel. De vluchtelingen verlieten daarop de vbl Vught, en leverden demonstratief hun sleutels in. “We zijn met bijna tachtig mensen”, vertelde woordvoerder Nuuradiin me om 13:00 uur. “We zijn nu aan het vergaderen wat we gaan doen.” Een uur later stonden er meer dan vijftig mensen op de stoep bij het IND-kantoor in Den Bosch. Om 17:00 uur waren het er inmiddels honderd geworden. “Ze hebben nu een vergadering daarbinnen”, aldus Jama, “maar wij gaan niet weg.”
De actievoerders kregen al bezoek van Occupy-activisten die met een livestream beelden uitzonden over de vluchtelingenactie. Lokale krakers hebben voor de vluchtelingen gekookt. Pas om 22:00 uur werd de soep gebracht, want de meeste vluchtelingen vasten overdag vanwege ramadan. Actievoeren wordt daarmee nog eens extra zwaar. Inmiddels is ook spontane hulp van buurtgenoten op gang gekomen. Een buurvrouw bracht dekens en een bakkerij bood kratten vol brood en fruit aan. Ook een afvaardiging van de lokale moslimgemeenschap kwam eten brengen.
Smeergeld


De actie in Velp.
Den Bosch is niet de enige plek waar vluchtelingen deze dagen actievoeren. In Arnhemprotesteerden afgelopen donderdag zo’n dertig Somalische vluchtelingen voor de poorten van het lokale azc. Ook zij willen duidelijkheid over hun situatie. Omroep Brabantberichtte vorige week dat nu zo’n driehonderd vluchtelingen uit Somalië en Irak weigeren om nog langer te “stempelen”. Vorige week woensdag kwamen Iraakse vluchtelingen in het azc Velp in opstand. Ook zij leven voortdurend in onzekerheid. De Iraakse overheid werkt niet mee aan deportaties, hoewel Nederland laatst nog 5,5 miljoen euro smeergeld bood om vluchtelingen tegen hun zin terug te nemen. Leers wil in september verder praten met zijn Iraakse ambtsgenoot. Maar de vluchtelingen willen niet terug naar Irak, waar bloedige aanslagen nog steeds aan de orde van de dag zijn. Voor het stadhuis van Grave demonstreerden vorige week woensdag zo’n dertig vluchtelingen met actieborden als “Waar is ons recht op ons kostbare leven?”. Ze kondigden aan deze week in Den Haag te willen demonstreren.

Somali nationals protest at loss of freedom

Tuesday 31 July 2012
A group of around 80 Somali refugees camped out overnight on the steps of the immigration service in Den Bosch in protest at their treatment.
The Somali nationals were part of a protest camp outside the Ter Apel refugee centre in Groningen earlier this year. When the camp was broken up, they were given temporary shelter at the Vught refugee centre.
However, the centre is due to close in October and the Somalis were told they would be sent back to Ter Apel. They say this would limit their freedom because refugee centres involve reporting in on a daily basis.
On Monday they packed their bags and left Vught.
Dangerous
The Council of State says the Somalis cannot be deported to their own country because travelling through the capital city Mogadishu is too dangerous.
'And yet we must go to another deportation centre,' a spokesman told the press. 'We just want leave to stay.'
Immigration minister Gerd Leers is not impressed by their action. He says they will be sent back as soon as the situation in Somalia is safe. 'Reporting in on a daily basis means we can keep an eye on them,' he said. 'If they don't like it, they can go back voluntarily.'

Somaliërs Vught gaan uit protest weg uit de VBL

De 77 Somaliërs van de drie tentenkampacties die in de VBL Vught verblijven, sommigen al zeven maanden, gaan vandaag uit protest de straat op. Ze zijn nu (12u29) bezig hun spullen in te pakken en leveren straks hun sleutel in. Reden is dat ze naar VBL Ter Apel moeten verhuizen en dat willen ze niet. Ze verkiezen de straat boven verblijf in en andere vrijheidsbeperkende locatie (VBL) waar dagelijks gestempeld moet worden en je niet de gemeente mag verlaten. 

"We willen leven als normale mensen niet als gevangenen. Iedereen weet dat Somalië niet veilig is en net nu de hoogste rechter gezegd heeft dat Somaliërs niet terugkunnen, naar geen enkel gebied in Somalie, moeten we weer naar een ander terugkeercentrum. Dat willen we niet. We willen eindelijk een oplossing, eindelijk een verblijfsvergunning", zegt Kawsar Ismael Mohamed, een van de actievoersters van het eerste tentenkamp. Ze zit al in de VBL sinds half december. Gebruikelijk is dat mensen twaalf weken in dit terugkeercentrum zitten. 

Afgelopen donderdag weigerden de Somaliërs in Vught te stempelen nadat ze te horen hadden gekregen dat ze naar de VBL in Ter Apel moesten verhuizen. Ze zeggen dat er in september een debat komt over de Somaliërs nu de Raad van State terugkeer niet als mogelijk ziet maar al voor die tijd zou de verhuizing moeten plaatsvinden. In totaal zitten 164 Somaliërs van de drie verschillende acties (nov,dec, mei) onder vrijheidsbeperkend regime in verschillende centra. Vandaag om 11u zouden ze antwoord krijgen op hun verzoek om overplaatsing naar een gewoon asielzoekerscentrum (AZC) maar het antwoord was dat ze de keus hebben tussen: terug naar Somalië of VBL Ter Apel. OOk al weten ze niet waar ze naartoe moeten, sommigen hebben geen logeerplek, toch gaan ze straks de VBL verlaten. 

Meer informatie:

Kawsar 06 85 400 997.
Samatar Abdullahi Jama 06 17988466
Nuuradiin 06 41444 048 

Oude berichten op: http://stil2.wordpress.com
Facebook Vluchtelingen op Straat 

More Than 50 Somalians Came together infront of the IND Den Bosch

More Than 50 Somalians Came together infront of the IND Den Bosch , The number are expecting to be increased to 77 persons. They lefted from de VBL Vucht. the reason was that they have to move to VBL Ter Apel and that is not what they want. they want to be recognized as refugees, and not be treated as a criminals becaus they stupm in every day.

It was about two weeks ago, when the Higher court ruled that no Somalians can be sent back to somalia. so they are requesting to consider the decission of the court and that the IND should give them a chance that they can in Nederland stayed.

for more information:

Kawsar 06 85 400 997.
Samatar Abdullahi Jama 06 17988466
Nuuradiin 06 41444 048

Tuesday, 17 July 2012

Council of State halts deportation of Somali refugees


The Council of State on Tuesday ruled the Netherlands must stop deporting failed Somali asylum seekers because of the continuing violence - effectively reversing government policy.
The country's highest court ruled it is not possible for Somali nationals to travel from Mogadishu to southern and central parts of the country without the risk of being attacked because of the armed conflict.
This means deportation is no longer an option at the moment, the court said.
The case was actually taken to the Council of State by immigration minister Gerd Leers. He had appealed against a lower court decision banning the immigration service from putting Somalis in secure accommodation pending their deportation.

Protest camp

According to the IND, the ruling affects some 300 people some of whom, earlier this year, set up a protest camp outside a refugee centre in Groningen to draw attention to their case.
'The immigration service keeps saying everything is fine [in Somalia] but that is not the case,' a spokesman for the Somalis is quoted as saying by ANP.
They now want Leers to clarify their legal position as they are no longer classified as asylum seekers.

Geen uitzetting mogelijk naar Somaliland, Zuid- en Centraal Somalië

Raad van State: Ook doorreis door onveilig gebied rond Mogadishu te gevaarlijk

Geen uitzetting mogelijk naar Somaliland, Zuid- en Centraal Somalië

Vandaag kwam de Raad van State met de uitspraak dat Somaliërs niet uitgezet mogen worden naar Noord- , Zuid en Centraal Somalië. Somaliërs mogen dus niet in vreemdelingendetentie gesteld worden en als ze nog vastzitten moeten ze vrijgelaten worden. 


Volgens de Raad is geen doorreis mogelijk door het onveilige gebied in en rond de stad Mogadishu, ook al vond de minister dat kort verblijf daar of doorreis door dit gebied wel kon. De Raad vindt van niet. 


Mensen lopen risico slachtoffer te worden van ‘willekeurig geweld vanwege het gewapende conflict’. Volgens Europees en internationaal recht mag daarom niet daarheen worden uitgezet. Volgens de Raad geldt dit niet alleen voor mensen afkomstig uit dat gebied maar ook voor mensen die op doorreis zijn.

Uitzetting naar Somaliland kan ook niet. Dit liet de vertegenwoordiger van de minister al op de zitting weten. Bij terugkeer via Mogadishu naar het noorden is het niet zeker dat mensen daadwerkelijk aankomen of geaccepteerd worden.

"We zijn erg blij met deze uitspraak", zegt woordvoerder Abdisalam Yasin Ali van Vluchtelingen op Straat. "We wachten op de reactie van de minister op deze uitspraak. Ik hoop dat hij de woorden van de Raad van State serieus neemt en dat we nu het recht krijgen hier in Nederland te blijven".

Op de vraag of de IND nu weer zal zeggen: ‘Ze kunnen wel vrijwillig terug via een andere route’, zegt de Utrechtse advocaat mr Sinoo: “Als er een alternatieve route zou zijn, was de IND daar tijdens de zitting wel over begonnen. Ook zou dan de vreemdelingenbewaring niet opgeheven hoeven worden”. Mensen kunnen ook als er geen zicht is op gedwongen uitzetting vastgehouden worden om hen onder druk te zetten mee te werken aan terugkeer. Omdat ook vrijwillige terugkeer niet lukt, is er op dit moment ‘geen enkele mogelijkheid tot terugkeer’, zegt Sinoo. “De minister is nu aan zet. Hij moet met beleid komen”. 

Kijk voor de uitspraak op http://stil2.wordpress.com/ of www.raadvanstate.nl>pers>persberichten, zaaknummer 201202473/1.