Tuesday, 17 July 2012

Geen uitzetting mogelijk naar Somaliland, Zuid- en Centraal Somalië

Raad van State: Ook doorreis door onveilig gebied rond Mogadishu te gevaarlijk

Geen uitzetting mogelijk naar Somaliland, Zuid- en Centraal Somalië

Vandaag kwam de Raad van State met de uitspraak dat Somaliërs niet uitgezet mogen worden naar Noord- , Zuid en Centraal Somalië. Somaliërs mogen dus niet in vreemdelingendetentie gesteld worden en als ze nog vastzitten moeten ze vrijgelaten worden. 


Volgens de Raad is geen doorreis mogelijk door het onveilige gebied in en rond de stad Mogadishu, ook al vond de minister dat kort verblijf daar of doorreis door dit gebied wel kon. De Raad vindt van niet. 


Mensen lopen risico slachtoffer te worden van ‘willekeurig geweld vanwege het gewapende conflict’. Volgens Europees en internationaal recht mag daarom niet daarheen worden uitgezet. Volgens de Raad geldt dit niet alleen voor mensen afkomstig uit dat gebied maar ook voor mensen die op doorreis zijn.

Uitzetting naar Somaliland kan ook niet. Dit liet de vertegenwoordiger van de minister al op de zitting weten. Bij terugkeer via Mogadishu naar het noorden is het niet zeker dat mensen daadwerkelijk aankomen of geaccepteerd worden.

"We zijn erg blij met deze uitspraak", zegt woordvoerder Abdisalam Yasin Ali van Vluchtelingen op Straat. "We wachten op de reactie van de minister op deze uitspraak. Ik hoop dat hij de woorden van de Raad van State serieus neemt en dat we nu het recht krijgen hier in Nederland te blijven".

Op de vraag of de IND nu weer zal zeggen: ‘Ze kunnen wel vrijwillig terug via een andere route’, zegt de Utrechtse advocaat mr Sinoo: “Als er een alternatieve route zou zijn, was de IND daar tijdens de zitting wel over begonnen. Ook zou dan de vreemdelingenbewaring niet opgeheven hoeven worden”. Mensen kunnen ook als er geen zicht is op gedwongen uitzetting vastgehouden worden om hen onder druk te zetten mee te werken aan terugkeer. Omdat ook vrijwillige terugkeer niet lukt, is er op dit moment ‘geen enkele mogelijkheid tot terugkeer’, zegt Sinoo. “De minister is nu aan zet. Hij moet met beleid komen”. 

Kijk voor de uitspraak op http://stil2.wordpress.com/ of www.raadvanstate.nl>pers>persberichten, zaaknummer 201202473/1.