Tuesday, 31 July 2012

Uitgeprocedeerde Somaliërs bivakkeren bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Bosch.