Tuesday, 27 December 2011

Somaliërs zetten tentenkamp op bij uitzetcentrum Ter Apel