Wednesday, 28 December 2011

PRESS RELEASE 28 december Ter Aple SomaliersTente Kamp

Persbericht 28 december 2011

Overleg tussen partijen op niets uitgelopen

Gistermiddag was burgemeester Kompier van Vlagtwedde in hettentenkamp van de dakloze vluchtelingen bij Ter Apel. Ook vertegenwoordigersvan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de Immigratie enNaturalisatie Dienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)waren aanwezig. Er werd door de overheidsorganisaties wederom een aanbod gedaanvan een week opvang.

Uiteraard werd dit aanbod opnieuw afgewezen; devluchtelingen willen een structurele, politieke oplossing. En afspraken diezwart-op-wit staan en dat er een garantie wordt afgegeven dat ze niet wordenopgepakt en in uitzetdetentie worden geplaatst. En voor wie geldt het aanbodeigenlijk? Enkel voor deze groep?

Gisteren kwamen er nog eens acht vluchtelingen aan in hettentenkamp, om zich bij de protesten aan te sluiten. Ook zij gaan niet weg voorer een politieke oplossing is.

Burgemeester Kompier van Vlagtwedde beloofde, samen metcollega-burgemeesters van gemeenten waar ook onuitzetbare vluchtelingen op straatleven, met Minister Leers te gaan bellen om een oplossing te bedenken.

Volgens de laatste berichten is dat contact al gelegd enwachten de vluchtelingen bij ter Apel op de uitkomsten van die gesprekken.

De advocaat van de vluchtelingen, Mw. Sinoo was bij hetbezoek van de burgemeester aan het tentenkamp, haar nummer is 06-19600900.

Donaties kunnen gedaan worden via http://vluchtelingenopstraat.blogspot.com/(daar staan ook foto’s van de actie, video’s en verslagen uit het tentenkamp)

Meer informatie ter plaatse (de batterijen van de telefoonsvan de woordvoerders raken leeg, dus langskomen is de beste manier om mensen tespreken)

Woordvoerder Somaliërs ter plaatse Mohamed Hared Qasim06-84855840

Andere aanwezigen: Marianne 06-40744537. Zij woont niet vervan Ter Apel en helpt mensen die op straat zijn gezet. Op Facebook is zij tevinden onder M. I. Bathoorn

Margreet Jenezon (STIL Utrecht): 06-85276758. STIL steuntVluchtelingen op Straat (de organisatie die het tentenkamp bij Ter Apel heeftopgezet), veel van hen zijn cliënten van deze solidariteitscampagne waar alleenal dit jaar 250 ‘geklinkerde’ vluchtelingen aanklopten voor hulp. Zij kunnenvaak geen kant op. Sinds de zomer kunnen de meesten ook niet meer in de daklozenopvang terecht.