Tuesday, 29 November 2011

Twintig Somaliërs van tentenkamp Ter Apel vanavond opgepakt Dinsdag 29 november 2011 Twintig Somaliërs die buiten AC Ter Apel bivakkeerden in een tentenkamp, tegen hun gedwongen leven op straat, zijn vanavond opgepakt. Een moeder met twee kinderen, van vijf en elf jaar werden uit het centrum op straat gezet, terwijl het wettelijk verboden is kinderen op straat te zetten. De anderen, inclusief een man in rolstoel, zijn in vreemdelingenbewaring gesteld. Dit vertelt Marianne Bathoorn, zij was aanwezig bij de aanhouding.Zij ondersteunt met twee andere Nederlanders de mensen in het tentenkamp. Op dit moment probeert ze de tenten en bagage in veiligheid te stellen. Ze heeft onderdak geregeld voor de vrouw met de kinderen. Ze roept iedereen op door te gaan met het tentenkamp en het protesteren tegen het op straat zetten van mensen die geen kant op kunnen en geen mogelijkheid hebben te overleven. "Ze mogen dood gaan maar niet voor de deur van Ter Apel", zegt Marianne. "Dit tentenkampje is een doorn in het oog van Justitie. Ze zijn opgesloten omdat ze op straat stonden. Terwijl ze zelf door Justitie op straat gezet zijn". Al sinds dinsdag vorige week bivakkeert een groep Somaliers die op straat geklinkerd zijn, met tentjes voor Aanmeldcentrum Ter Apel, omdat ze onderdak willen. Vanavond kwam een groep van zes of zeven mensen van DT&V en IND naar buiten en nodigen de groep binnen uit voor een gesprek. Tot drie keer toe vertrouwden de mensen het niet, maar uiteindelijk zijn ze, zo vertelt Marianne, toch naar binnen gegaan omdat hen beloofd was dat ze veilig zouden zijn en dat over een oplossing gesproken zou worden.Eerder kregen ze een aantal keren tijdelijk onderdak voor een paar uur na inmenging van ondermeer Kamerlid Hans Spekman en een wethouder uit de omgeving. Steeds als die personen weg waren, werden ze weer op straat gezet.De groep van tien was inmiddels aangegroeid tot een groep van twintig. Ze zijn allen niet uitzetbaar. Kort geleden zijn twee mannen die 'vrijwillig' naar Zuid Somalië terugkeerden daar geweigerd en terug naar Nederland gestuurd. Ook Noord Somalië weigert mensen 'terug te nemen' die door Nederland worden uitgezet. Toch krijgen deze mensen geen opvang. Meer informatie:Marianne Bathoorn 06 211 04 884 Achtergrond:Een aantal van deze Somaliërs zijn oprichters van de protestgroep Vluchtelingen op Straat, allemaal geklinkerde mensen die zichzelf in de zomer organiseerden nadat hen zelfs de toegang tot de nachtopvang voor daklozen geweigerd was. In Utrecht en Rotterdam vonden in de zomer protesten plaats, gevolgd door een landelijke actie in Den Haag eind september. Hier kwamen 500 vluchtelingen op af uit het hele land. http://www.vluchtelingenopstraatblogspot.com/