Saturday, 19 May 2012

Donateurs bedankt! - Alle hulp nog welkom !

Via Vluchtelingen op Straat/ STIL komen veel donaties binnen van particulieren en fondsen ! 

Heel hartelijk dank namens de actievoerders!

Wij zorgen dat het daar terecht komt in de vorm van:
• beltegoed woordvoerders
• benzinekosten/ vervoerkosten voor hulpgoederen naar Ter Apel en vervoer vluchtelingen zonder inkomen
• eten en drinken
• sokken, zeil, jerrycans, kookpitjes, gas, maandelijkse benodigdheden vrouwen, matjes (goedkope) toen er een tekort was, etc etc
• noodgeld voor de actievoerders (vervoer ziekenhuizen en kopen nodige spullen, paracetamol, etc etc)

Dankzij actiefonds Zwart Zaad konden we de kosten voor de internet- aanleg regelen! Hiervoor is ook van alles gratis gegegeven!

Internethulptroepen BEDANKT

Occcupy die overal spullen, hulp en vervoer vandaan tovert BEDANKT

Donaties nog steeds welkom op: rekening nr 

57 56 118 
Stichting Lauw-Recht, 
Ovv van 'actie'. 

Dit is de projectenrekening van STIL, ter beschikking gesteld aan Vluchtelingen op Straat/Refugees on the Street. Deze zelforganisatie maakt al sinds de zomer gebruik van vergaderruimte, kantoor, computer, telefoon, en bankrekening van STIL. Ze organiseerden acties in juli, september, november en december. Ze sloten zich dinsdag 8 mei direct aan bij de Irakezen die hun hulp hadden gevraagd en stelden alle (al) verzamelde tenten en materialen ter beschikking. Zij werken nauw samen met de stichting SHUV van Marianne Bathoorn uit Emmen. 

SPULLEN GRAAG ZELF BRENGEN

Goederen, eten en geld graag direct zelf brengen. Als je erheen rijdt met een leeg vervoermiddel, graag hier op FACEBOOK melden wat je vertrekpunt en tijd is.