Wednesday, 23 May 2012

"Leers, dit is geen oplossing! Stuur je ons straks weer de straat op?!"


Advocaat neemt stappen tegen dreigende ontruiming kamp 


De 133 overgebleven vluchtelingen in het kamp, wachten op ontruiming. Veel mensen proberen de minister nog op andere gedachten te brengen. "Door ons op te pakken en op te sluiten, verdwijnen we niet", zegt Ali Mohamed Abdille, Somalische actievoerder. Verschillende kamerleden wezen daar ook op in het spoeddebat over het kamp 15 mei. Na enkele uren, dagen of maanden opsluiting worden ze vrijgelaten en belanden weer op straat. 

Advocaat Marcel Schuckink Kool (070) heeft een kort geding aangespannen en bezwaar gemaakt tegen ontruiming waartoe de burgemeester opdracht zou hebben gegeven. Hij heeft een voorlopige voorziening aangevraagd (vovo) om te zorgen dat in afwachting van dit bezwaar niet tot ontruiming over wordt gegaan.

Afghanen gevlucht - rest niet uitzetbaar
De Afghanen zijn gevlucht uit angst voor uitzetting. Alle anderen aanwezigen in het kamp, 133 vluchtelingen en enkele Nederlanders, zijn onuitzetbaar. De kerkelijke organisaties Kerk in Actie in INLIA wezen de minister er in een brief op (16 mei) dat dit 'interstatelijk' probleem, waarbij landen hun onderdanen niet terug nemen, niet afgewenteld kan worden op 'angstige vluchtelingen en maatschappelijke organisaties'. 

Onuitzetbaren in Duitsland wel status
"In Duitsland krijgen mensen die niet uitzetbaar zijn, een gedoogdenstatus, 'Duldung', dus zo gek is het niet dat we hierom vragen", zegt Ali Mohamed Abdille een van de actievoerders. De actievoerders uit verschillende landen wijzen er al steeds op dat je Duitsland ook meer kans hebt op asiel maar toch mogen ze daar niet heen. Als ze daar asiel vragen, worden ze teruggebracht naar Nederland.

Leugens over Somalië
Somaliërs van tentenkamp 1 + 2 en de derde groep in het huidige kamp, lieten gisterenavond weten dat ze bezig zijn een dossier te vormen met alle belangrijke stukken om hun zaak te steunen. Volgens hen staan in de brief van de minister 'leugens'. Zo hebben ze een opname van de BBC waarin de Somalische 'regering' de TFG zegt dat het niet waar is dat ze een deal hebben met Nederland over terugname van vluchtelingen. De TFG wil daar naar eigen zeggen niet aan meewerken. Dit is bevestigd door verschillende TFG-vertegenwoordigers. Advocate Sinoo uit Utrecht is bezig hiervan een vertaling te laten maken.
Ook is de informatie in de brief van Leers van gisteren over terugkeer van Somaliërs en veiligheid in strijd met het eigen ambtsbericht van 29 februari jl.Daarnaast zijn UNHCR en andere mensenrechtenclubs het er niet mee eens dat sommige vluchtelingen volgens de minister wel terug kunnen naar Zuid/Centraal Somalië dat volgens de hele internationale gemeenschap als onveilig wordt beschouwd. 

Onveilig vliegveld
Ook is allang juridisch uitgevochten dat het vliegveld van Mogadishu wel degelijk in onveilig gebied ligt. De minster is al eerder teruggekomen op zijn bewering dat het 20 km buiten de stad zou liggen, dat bleek niet waar te zijn. Ook is het totaal niet duidelijk waarom de minister denkt te weten dat Somaliland zou meewerken aan 'terugname' van mensen die via Mogadishu reizen, op basis van een deal met de TFG, niet direct vrienden van Somaliland, terwijl de reis ook nog eens zonder officiële reis-, id- en nationaliteitsbewijzen gaat. 
Eerder is ook de vrijwillige terugkeer mislukt van ondermeer een van de jongens in het tentenkamp. Hij werd in november jl geweigerd in Mogadishu en twee weken gevangen gezet in Nairobi en belandde uiteindelijk weer op straat in Nederland. "Niet sluitend" noemden vele politici het beleid 15 mei in het debat. 

Bewijzen van vluchtelingen zelf niet erkend
De Somaliërs hebben ook grote kritiek op de taalanalyses op grond waarvan hun afkomst bepaald wordt. De helft van de groep van tentenkamp 1+2 heeft twee tegengestelde rapportages op zak waarmee hun herkomst 'bewezen' wordt, sommigen beschikken over andere bewijzen dat ze uit onveilig gebied komen zoals een verklaring van de ambassade, "maar de IND erkent alleen bewijzen die in hun straatje passen", zeggen ze. 
Zowel de Irakezen, Somaliërs en Iraniërs wijzen erop dat bewijzen uit andere bronnen niet serieus worden genomen. Vaak worden die als 'onverifieerbaar' afgedaan, 'te laat ingebracht' of 'niet onafhankelijk'. Vaak wijkt de IND af van de mening internationale onafhankelijke deskundigen.


WOORDVOERDERS 

Somaliërs: 
Ali Mohamed Abdille 06 86 12 13 11.   
Sam Saeed 06 842 04 556  

Advocaat die probeert ontruiming te voorkomen:
Marcel Schuckink Kool - 070 383 1616 

Somaliërs en advocaten tentenkamp 1 + 2 en Vluchtelingen op Straat:
Samatar (kamp 2): 06 179 88 466
Nuuradiin: 06 41 444 048
mr Sinoo, advocaat: 06 196 00 900
mr Walls van de mislukte ontruiming walls@ziggo,nl

Iraniërs: Nazimi, 06 8438 32 54 
Irakezen: Ali Aziz 06 8131 8559, Hadi Abu Sanad 06 841 25 905, Ali Asadi 06 840 20 192 
Afghanen: Mansour, 06 85 65 9631  
Sudanezen: Yahya 06 850 311 78  
Eritreërs: mw Daniel Ledetu 06 84 35 85 34  
Ethiopiërs: mw Mesrkarem 06 84570 534.  
Azerbeidjanen: Safiyar, 06 855 3425.  
Nederlanders: Marianne Bathoorn 06 407 445 37.  

Kijk evt op www.tweedekamer.nl bij de verslagen 15 mei. Kamerleden vinden het niet wenselijk mensen de illegaliteit in te sturen, het beleid is niet sluiten, of zelfs 'failliet' of 'lek systeem'.