Thursday, 24 May 2012

Gearresteerde vluchtelingen in beperkende opvang

Update actievoerders tentenkamp Ter Apel, 24 mei 13.50u
- Gearresteerde vluchtelingen in AZC's en VBL - Uitspraak kort geding vanmiddag < 18

uur - Irakezen verwachten na drie weken opvang geen gedwongen terugkeer -

"Nieuw tentenkamp als we winnen? We did not decide yet. Most of us are still sleeping"  

De 117 in Ter Apel gearresteerde vluchtelingen zijn gisteren en vannacht naar twee
AZC's en een VBL gebracht. Ze krijgen in de AZC's niet de gewone behandeling maar
mogen, evenals in de VBL de gemeente niet verlaten. De mensen in de VBL weigeren
dagelijks te stempelen. "Dit lijkt wel een gevangenis. Wij zijn vluchtelingen, geen
criminelen. Ook willen we gelijke behandeling met de mensen in de AZC's".

 

Nadat de vluchtelingen naar het politiebureau waren gebracht (Hooghoudt cellencomplex in Groningen)
werden de twee Nederlanders, waaronder een arts, vrijgelaten. De anderen zijn laat in de avond, sommigen
zelfs in de nacht, naar de verschillende centra gebracht. Bij de groep gearresteerden blijken ook drie
Irakezen en twee Sudanezen te zitten.

Somalians tentcamp 1, 2 + 3 united !!

Een groep van 41 Somaliërs, waaronder Ali van de 'mislukte uitzetting'*, 9 Iraniërs en 2 Irakezen zijn naar de
VBL in Vught gebracht (Vrijheids Beperkende Locatie ofwel terugkeercentrum). Hier werden ze welkom
geheten door de Somaliërs van tentcamp nr 1 + 2. "They are now cooking for us", vertelt Sam Saïd, een van
de gearresteerde Somaliërs.
Sam: "Ik heb alleen een uur geslapen, we vetrokken pas om drie uur in de nacht van het politiebureau
Groningen en kwamen hier pas rond 7 uur in de ochtend aan..... Als we allemaal wakker zijn, bespreken we
wat we nu willen doen. Als de rechtbank vandaag een positieve beslissing neemt en zegt dat het tentenkamp
niet ontruimd had mogen worden, zetten we misschien een nieuw kamp op. Dat is nog niet zeker".

Vluchtelingen in AZC Arnhem: 'We mogen de stad niet uit'Ook is een groep van rond de 40 gearresteerde vluchtelingen naar AZC Arnhem gebracht, waaronder de
Iraanse woordvoerder Nazimi, andere Iraniërs, een Sudanees en een Irakees. Zij mogen volgens Nazimi de
stad niet verlaten. Van een aantal mensen is volgens hem de telefoon door de politie in beslag genomen
danwel niet teruggegeven. Zij gaan vanmiddag ook bespreken of ze een nieuwe actie willen of niet.

Naar schatting 28 mensen zijn naar AZV Burgum gebracht, niet ver van Leeuwarden. Hier hebben we nog
niemand gesproken. De Somaliërs hebben contact opgenomen met het ministerie en om een afspraak
gevraagd. Binnen enkele dagen zullen ze bericht krijgen of dit doorgaat.Irakezen verwachten geen gedwongen terugkeer na half juni

Op dit moment verblijven 220 Irakezen in drie verschillende AZC's in het land: Grave, Drachten, Venlo en
Baxten (spelling?). Woordvoerder Hadi: "We hebben dindag als voorwaarden gesteld dat we ten eerste niet
in een VBL maar in een AZC opvang wilden en ten tweede geen enkele afspraak met de DT&V wilden". Dit
is de Dienst Terugkeer en Vertrek die mensen dagelijks 'stimuleert' om terug te keren.

Iraakse ambassadeur wil niet meewerken aan gedwongen uitzettingen

Ook sprak Hadi dinsdag met de Iraakse ambassadeur. Nadat deze had verzekerd dat er nooit sprake zal zijn
van meewerken van de Iraakse autoriteiten aan gedwongen terugkeer besloten de Irakezen akkoord te gaan
met het voorstel van Leers. "Wij verwachten niet dat we straks gedwongen uitgezet worden. De minister zal
ons ook niet zomaar op straat zetten na het bezoek van zijjn Iraakse collega 15 of 16 juni (datum nog niet
zeker). Hij legt het probleem dan denk ik bij de nieuwe regering neer", verwacht Hadi. Hij hoop dat die dan
na de verkiezingen met een oplossing komt. De Irakezen lijken hiermee in vergelijkbare situatie te zijn
gekomen als de Somaliërs van de eerdere acties.*Zie eerdere berichten http://stil2.wordpress.com/
** CORRECTIE In tegenstelling tot onze eerdere berichten (SORRY FOUTJE in de communicatie met Ter Apel gisteren) hebben niet alleen 20 maar ongeveer 200 Irakezen het aanbod van de minister aangenomen.

Meer informatie?


WOORDVOERDERS

Somaliërs tentenkamp 3:
Ali Mohamed Abdille 06 86 12 13 11. (Telefoon doet t tot nu toe niet)
Sam Saeed 06 842 04 556 (In Vught, moet nu even slapen...)
Somaliërs tentenkamp 1 + 2 in Vught:
Samatar (kamp 2): 06 179 88 466
Nuuradiin (kamp 1): 06 41 444 048

Advocaat die procedeert tegen de noodveroderning en ontruiming:

Marcel Schuckink Kool - 070 383 1616

Advocaten sommige Somaliërs
mr Sinoo, advocaat: 06 196 00 900
mr Walls van de mislukte ontruiming walls@ziggo,nl


Iraniërs: Nazimi, 06 8438 32 54
Irakezen: Ali Aziz 06 8131 8559, Hadi Abu Sanad 06 841 25 905,
Ali Asadi 06 840 20 192
Afghanen: Mansour, 06 85 65 9631 (Voor de ontruiming vertrokken)
Sudanezen: Yahya 06 850 311 78
Eritreërs: mw Daniel Ledetu 06 84 35 85 34
Ethiopiërs: mw Mesrkarem 06 84570 534.
Azerbeidjanen: Safiyar, 06 855 3425. (N.a.w. voor ontruiming vertrokken)
Nederlanders: Marianne Bathoorn 06 407 445 37.


Nieuws en info over deze en eerdere acties Vluchtelingen op Straat:

http://www.iraqi-refugees.org/
http://stil2.wordpress.com/
www.vluchtelingenopstraat.blogspot.com, vluchtelingenopstraat@gmail.com
Facebook: vluchtelingenopstraat en MI Bathoorn
Indymedia.nl


De actie wordt gesteund door STIL (Utrecht), PRIME (Den Haag), SHUV (Emmen) en radio M2M

(Amsterdam): www.stil-utrecht.nl - www.prime95.nl - m2m.streamtime.org


Journalisten en anderen die het laatste nieuws direct willen ontvangen, geef je mailladres door
aan: stilnieuws@gmail.com. Ook als je niet meer gestalkt wil worden door mailtjes van stilnieuws.