Thursday, 17 May 2012

Update tentenkamp Ter Apel 17 mei 2012 - Zoveel onuitzetbaren in de illegaliteit wijst op 'lek systeem'

Leers noemt eigen terugkeerbeleid 'failliet'

Minister Leers komt deze week met een brief over de veiligheidssituatie in Somalië. In
juni (deels augustus) komt een nieuw ambtsbericht uit over Bagdad en de rest van
Irak. Voor veel Tweede Kamerleden is duidelijk: Dit beleid dat mensen de illegaliteit
injaagt is 'niet sluitend' en 'onwenselijk'. D66 spreekt over een 'lek systeem' en zelfs
Leers noemt dit "het failliet van het terugkeerbeleid". Toch geeft hij de onuitzetbaren
geen opvang.

Dit is een enigzins vertraagde update... n.a.v. het spoeddebat over het tentenkamp, dinsdagavond jl in de
Tweede Kamer. Tentenkampneuws onderaan. Dringende oproepen voor hulp en transport op facebook
Vluchtelingenopstraat.
In het spoeddebat over het tentenkamp in de Tweede Kamer, dinsdagavond jl, zei Leers tegenstrijdige
dingen over Somalië. Hij zei bijvoorbeeld dat ook vrijwillige terugkeer via Mogadishu niet mogelijk is.
Misschien versprak hij zich want even later in het debat vond hij het toch weer wel mogelijk. Hij meldde dat
vijftien Somaliërs vrijwillig teruggekeerd zijn. Volgens de Christenunie wil het IOM, de organisatie die
uitgeprocedeerde vluchtelingen helpt die terugwillen, niet meer meewerken aan steun bij vrijwillige terugkeer
omdat het te onveilig is.

Leers komt binnen een week met een brief over de veiligheidssituatie met daarin aandacht voor mensen die
volgens hem vrijwillig terug zouden moeten keren via Mogadishu naar Somaliland. Toch hield hij vol dat
Somaliërs geen opvang hoeven te krijgen 'omdat vrijwillige terugkeer mogelijk is'. Hij erkent wel dat
gedwongen uitzetten niet lukt. Daarom mogen Somaliërs niet meer opgesloten worden in
vreemdelingenbewaring. Ditzelfde geldt voor Irakezen. Op straat zetten mag wel.
Naar Irak zouden volgens hem in 2011 meer dan achthonderd mensen vrijwillig teruggekeerd zijn, dit jaar al
400. Sommige Kamerleden vragen zich of of de situatie voor de Irakese kampeerders niet anders is dan
voor Irakezen in het algemeen nu zij naar eigen zeggen vooral uit het onveilige Bagdad komen.
Hoe onveilig is Bagdad?

Over Irak komt binnenkort een ambtsbericht uit, een deel ervan al in juni, een ander deel in augustus.
Woordvoerder van de Irakese actievoerders, Ali Azi, zelf Nederlander, sprak met kamerleden. Ali Aziz: "Ik
heb voorgesteld dat ik bereid met een commissie mee naar Bagdad te reizen om daar onderzoek te doen en
te kijken of het daar echt veilig is of niet. Als het wel zo is, dan moet ik mijn groep daarvan overtuigen. Maar
ik weet zeker dat het niet zo is. Er zijn elke dag aanslagen. Het is een grote puinhoop daar".
Joël Voordewind van de Christenunie die het tentenkamp heeft bezocht zei in de Kamer dat volgens het
ambstbericht van Buitenlandse Zaken 'tussen de 1400 en 3400 mensen omkwamen door het geweld in Irak'.
"Er vonden minimaal 150 geweldsincidenten per maand plaats. Het ging om politiek geweld, religieus
geweld, zware criminaliteit, bomaanslagen, schietpartijen, steekpartijen, ontvoeringen etc. ... (..) De
veiligheidssituatie is instabiel. De meeste geweldincidenten vonden in Bagdad plaats (..)".
Hij pleit voor een 'time-out van twee à drie maanden'. "In die tijd kunnen wij een nieuwe risicoanalyse
maken voor bijvoorbeeld de steden Bagdad, Mosul en Basra. Laat de minister dan opnieuw bekijken of de
mensen terug kunnen naar waar zij specifiek vandaan komen".

Ali Aziz: "De UNHCR en Amnesty International zeggen beiden dat Bagdad niet veilig is. Dat mensen
daarheen niet teruggesturd mogen worden. Deze meningen nemen Buitenlandse Zaken en de IND niet mee
in beoordeling van de veiligheidssituatie". Volgens de minister gebeurt dit wel.
Chantage ?
De minister wil geen opvang bieden in afwachting van nader onderzoek naar de veiligheidssituatie en dus
ook geen time-out-opvang. Volgens het CDA zou dit rechtsongelijkheid zijn. Hij wil tevens niet zwichten
onder druk van chantage, in de woorden van de PVV, of pressie, de formulering van de VVD.
De reactie van D66 op de VVD: "De mensen blijven niet in Nederland omdat het allemaal zo lekker, fijn en
gezellig is in Ter Apel, ze blijven omdat ze heel grote en vervelende consequenties verwachten van een
terugkeer naar Irak en Somalië".

Toch willen de partijen van het voormalige gedoogkabinet, nog steeds een meerderheid, geen opvang
geven. "Anders praten we hier elke week over een tentenkamp", voorspelt het CDA.
Terugkeerbeield 'failliet'
Of het aan de verkiezingen lag of niet maar verschilende Kamerleden hadden evenals Voordewind (CU)
kritiek op- of vraagtekens bij de asielbeoordeling, beoordeling van de veiligheidssituatie in genoemde landen
en het feit dat geen opvang geboden wordt aan onuitzetbare mensen uit onveilige gebieden (Somalië en
Irak). Alle oppositiepartijen vinden het niet 'wenselijk' deze mensen zomaar de illegaliteit in te sturen.
D66 noemt dit een lek systeem. Gerard Schouw:" Wij hebben al tig keer met elkaar gewisseld (?red) dat dit
systeem zo lek is als een mandje als je de achterdeur niet goed regelt. (..) Die mensen zouden hier tijdelijk
een fatsoenlijke opvang moeten krijgen, totdat geregeld is dat Irak echt meewerkt aan gedwongen
terugkeer". Hij vindt dat dit nodig is om het beleid 'sluitend' te maken.
Leers erkent dat 'de terugkeer het meest weerbarstige onderdeel van het hele asielbeleid' is. "Iedereen ziet
het probleem van het failliet van het terugkeerbeleid", zei Leers in de Kamer.
Ontruiming of tentenkampakkoord?

Verschilldende Kamerleden gaven aan bang te zijn dat ontruiming tot escalatie zal leiden. De minister wil dit
ook niet maar zijn wens is wel dat op termijn, zeker als de openbare orde in gevaar is, een einde komt aan
het kamp. D66 noemt ontruiming van het kamp een 'non-oplossing'. "Kijk eens aan, weer een probleem
opgelost. Maar die mensen bestaan hier dan nog. Ik vind het dus flauwekul", zegt Schouw.
Leers is het met hem eens dat ontruiming van het kamp een 'schijnoplossing' zou zijn. Mensen gaan dan
naar elders in het land. Hij zegt een 'structurele oplossing' te willen. Leers biedt aan wel kwetsbare groepen
uit het tentenkamp, zoals zieke mensen en kinderen, te willen opvangen. Dit aanbod heeft er volgens Aziz al
toe geleid dat twee mensen niet uit de rijksopvang gezet zijn, waarbij dat eerder wel zou zijn gebeurd.

Leers ziet als 'structurele' oplossing echter niet opvang voor al deze mensen. Alleen voor degenen die
meewerken aan eigen terugkeer. Ook werkt hij actief aan betere afspraken met de Irakese autoriteiten over
gedwongen terugkeer. Dit ziet de oppositie niet echt als oplossing. Toch hoopt Schouw naast het
Lenteakkoord, nog wel op een tentenkampakkoord, in zijn woorden een 'Ter Apelakkoord'. Zoals het er
nu naar uitziet, is daar echter geen meerderheid voor. Mogelijk dat dit er anders uitziet na de brief over
Somalië en de stemming over de moties volgende dinsdag.
Een volledig verslag van het debat is te lezen via: tweedekamer.nl > kamerstukken > verslagen > dinsdag
2012-05-15 Plenaire vergadering 15 mei 2012 > Situatie asielzoekers Ter Apel

Ander nieuws uit het tentenkamp:

Meer dan 323 vluchtelingen in het kamp
Op dit moment verblijven in het kamp 225 Irakezen, 80 Somaliërs, 15 Iraniërs, 2 Eritreërs, 1
Azerbeidjaan en een onbekend aantal Afghanen. Die laatste groep loopt wel risico op gedwongen
uitzetting.

Tekort aan tenten en dekens

Opnieuw is er een tekort aan tenten en dekens. Dit omdat weer veel nieuwe mensen zich hebben
aangesloten bij de actie en ondanks de gigantische geweldige hulp uit het hele land. Die
hulp komt ondermeer van Occupy en Irakese studenten. Gisterenavond laat reed weer een busje,
dit keer met aanhanger, met bananen, appels, brood, kookpitten, gasflesjes, dekens, matrassen,
verlengsnoeren, kinderboekjes en een oranje voetbal, vanaf Utrecht richting ter Apel. Sommige
helden zetten zich dag en nacht in, verzamelen spullen en eten en regelen vervoer. Ook mensen
uit andere steden en uit de omgeving van Ter Apel brengen regelmatig materialen en eten.

Internet

Gisteren is het niet gelukt internet in de lucht te krijgen. Vandaag gaat dit wel lukken. Dankzij de
hulp van handige mensen en spullen uit het hele land. Iemand uit de omgeving stelt een
generator ter beschikking. Donateurs zorgen voor de financiering.
Somaliërs tentenkamp 1 + 2 morgen op bezoek

Morgen brengen Somalische afgevaardigden van tentenkamp 1 + 2 een bezoek aan het kamp. Ze
hebben geld en spullen ingezameld, zoeken nog wel vervoer. Graag 10 u vertrekken uit Vught. Kijk
op facebook vluchtelingenopstraat voor contactgegevens.

Vervoer nodig

Regelmatig is vervoer nodig en worden oproepen verspreid via facebook. Voor het materiaal
(tenten en dekens) dat Emmaus Domstad verzamelt is nog vervoer nodig: vertrek: vrijdag- of
zaterdagmiddag vanaf 13 u vanuit Utrecht. Kijk op facebook vluchtelingenopstraat.

Medische hulp

Er zou vandaag een dokter op bezoek gaan, een gepensioneerde arts uit Amsterdam. Over enkele
dagen zal een verpleegkundige zich aansluiten en daar permanent gaan kamperen. De
hoogzwangere vrouw is nu wel onder medische controle en logeert nu bij iemand in de omgeving.

Tentenkampakkoord?

Of het tot een tentenkampakkoord zal komen, moet dinsdag blijken als er over in de Tweede
Kamer gestemd wordt over de breed ondertekende moties over Somalië, Irak en het tentenkamp.
Dringende oproepen voor hulp en transport op facebook:

Vluchtelingenopstraat

www.vluchtelingenopstraat.blogspot.com

http://stil2.wordpress.com

Woordvoerders ter plaatse:

Irakese woordvoerders Ter Apel:

Ali Asadi 06 840 20 192
Ali Aziz 06 8131 8559
Hadi Abu Sanad 06 841 25 905

Somalische woordvoerder:
Saam Saïd 06 842 04 556
Ali Mohamed Abdille 06 86 12 13 11

Mr Walls: walls@ziggo.nl advocaat van een van de twee Somaliërs wiens 'vrijwlillige' vertrek
mislukt is omdat ze door Mogadishu zijn geweigerd (nov.dec 2011) zie eerdere berichten.

Iraanse vluchteling:

Shaheen: 06 85 40 59 76 (alleen Farsi en beetje Engels)
Vertaling per telefoon en info: Ahmed Pouri van PRIME: 06 55362313.

Overige informatie:

Marianne Bathoorn (ter plaatse) van de SHUV uit Emmen. 06 40744537.

LET OP: batterijen van telefoons woordvoerders zijn soms leeg, probeer het later nog eens,

probeer een van de andere nummers of ga er gewoon heen !
Nieuws en info over deze en eerdere acties Vluchtelingen op Straat:

http://www.iraqi-refugees.org, http://stil2.wordpress.com

www.vluchtelingenopstraat.blogspot.com/ vluchtelingenopstraat@gmail.com

Facebook: vluchtelingenopstraat en MI Bathoorn

De actie wordt gesteund door STIL (Utrecht), PRIME (Den Haag), SHUV (Emmen) en radio
M2M (Amsterdam): www.stil-utrecht.nl - www.prime95.nl - m2m.streamtime.org

Let op:

Journalisten en anderen die het laatste nieuws direct willen ontvangen, geef je
mailladres door aan: stilnieuws@gmail.com

Donaties:

Donaties zijn welkom op giro 57 56 118 Stichting Lauw-Recht, ovv actie TerApel (dit is
projectenrekening van STIL), of doneer direct aan de actievoerders zelf.
Tenten, dekens, matjes, zeil, eten, warme thee, koffie en suiker, graag direct

langsbrengen !
Op facebook vluchtelingenopstraat staan de laatste oproepen voor hulp en
vervoer.